Ingress Intel – webové rozhraní

Ingress Intel je jedním ze dvou hlavních rozhraní pro hráče, které se používají pro hraní Ingress. Jedná se webovou stránku, která slouží pouze pro zjišťování informací, do hry zde prakticky nemůžete zasáhnout (až na výjimky např. zadání bonusových kódů atp.).

 

Každý hráč, který má svůj herní účet, se může do Ingress Intel přihlásit. Stačí si v prohlížeči (na stolním počítači nebo i mobilním zařízeni) zobrazit stránku https://www.ingress.com/intel. Zde zadáte své přihlašovací jméno (mailovou adresu) a heslo, stejné jako používáte pro hru. Zobrazí se světová mapa a částečně údaje o vašem herním účtu.

 

Mobilní verze, užitečná hlavně v mobilech a tabletech, je o něco zjednodušená, ale je zde možnost přepnutí na plnou verzi. Ovládací prvky jsou velmi podobné..

Mobilní verze Intelu

Mobilní verze Intelu

 

Popíšeme si zde rozložení obrazovky, co v prohlížeči uvidíte.

 

Levý horní roh

2014-12-20_Intel02

V levém horním rohu, vedle nápisu MAP jsou odkazy na užitečné stánky, skrývají se pod nápisem SOCIAL. Dále je zde odkaz na nejnovější Ingress Report, po kliknutí se v novém okně zobrazí nejnovější YouTube video s Reportem.

Pod nápisem MAP je jako první uvedená aktuální úroveň (level) přihlášeného hráče. Vpravo od úrovně je hráčovo jméno ve hře (nickname) a pod tím aktuální množství XM.  Dále je zde aktuální celosvětový stav MU za obě frakce a pod tím je možné si po rozkliknutí zobrazit Regionální skóre z oblasti, která je na mapě právě zobrazena. Vidíte zde skóre obou frakcí v daném regionu, výsledky nejbližších checkpointů, tři nejúspěšnější aktuální hráče a odpočet do nejbližšího dalšího checkpointu.

 

Pravý horní roh

2014-12-20_Intel03_edit

 

V pravém horním rohu najdete postupně odkaz pro zadání bonusových kódů (Passcode), generování přímého odkazu na zobrazenou mapu (užitečné pokud si dáte například do záložek prohlížeče, můžete pak zobrazit ihned a přesně mapu, která vás zajímá), odkaz Recruit pro pozvání dalších hráčů do hry (spíše historická záležitost z dob, kdy bylo vstoupit do hry pouze na pozvání). Poslední položka je váš herní email, po rozkliknutí se vám objeví možnosti odhlášení, informací o soukromých údajích a odkaz na nápovědu.

Po tímto blokem ovládacích prvků je důležité pole pro vyhledávání. Zde je možné zadat například jméno města a jeho části, slouží pro rychlý přesun na jakékoliv světové místo, které vás zajímá.

Posledními položkami v pravém horním rohu jsou přepínače mezi přehlednou vektorovou nebo satelitní mapou a (pokud toto prohlížeč podporuje, užitečné v mobilní verzi) zaměřovač aktuální reálné pozice hráče.

 

COMM ve spodní levém rohu

2014-12-20_Intel04

Levý dolní roh je vyhrazený pro COMM. Doporučuji rozkliknout nápis COMM, okno se zvětší. V pravé straně COMMu jsou dále tři záložky. První z nich (All) zobrazuje veškeré události ve hře na zobrazené mapě (plus je zde jistý přesah). Uvidíte zde akce hráčů, pokud se projeví v COMMu, jako je zničení portálu, osazení resonátorů, propojení portálů (link) a zprávy hráčů pro obě frakce.
Druhá záložka Faction slouží pro komunikaci hráčů mezi jednotlivými frakcemi, tyto zprávy si ‚nepřítel‘ nepřečte.
Třetí záložka jsou upozornění (Alerts), zde se zapisují převážně zprávy o útocích na portály, ve kterých máte osazeny rezonátory, módy či jste je propojovali s jinými. Plus upozornění na konkrétní zprávy pro vás, pokud toto jiný hráč použije.

COMM slouží i jako komunikace mezi hráči, je možné ve spodní části okna napsat zprávu ostatním. Pokud ji napíšete při přepnutí záložky All, uvidí ji všichni hráči v dané oblasti, což často není žádoucí, pokud píšete o věcech, které by ‚nepřítel‘ neměl vidět. Proto je v tomto případě nutné přepnout záložku Faction a pokud zde napíšete zprávu, zobrazí se pouze (všem) hráčům vaší frakce.
Pokud potřebujete napsat konkrétnímu hráči, stačí kliknout na jeho jméno v COMMu, případně, pokud není zrovna zobrazené, napsat před jeho jméno zavináč (tj. @jméno_hráče). Tuto zprávu uvidí také všichni, ale zmiňovanému hráči přijde navíc upozornění a zpráva se mu v COMMu zvýrazní.

COMM v Intelu a mobilní aplikaci (skeneru) je v podstatě totožný, rozsah zobrazených informací se v Intelu nastavuje zobrazenou mapou, ve skeneru podle km od aktuální pozice hráče.

 

Filtry mapy, spodní pravý roh

2014-12-20_Intel05

 

Spodní pravý roh slouží k filtrování zobrazených portálů. V závislosti na přiblížení mapy zde můžete zobrazovat pouze portály určité úrovně (Level), případně portály s určitou ‚kondicí‘, danou úrovní nabití resonátorů, které jsou v portálu osazené. Filtry jsou užitečné například pokud v dané oblasti hledáte vhodné portály pro hackování určité úrovně (tzv. populární „farmení“ :] ..), případně chcete zjistit, u kterých portálů je nutné dobít XM energii.

 

Zoomování a posun na mapě

Poslední důležitá možnost ovládání je oblast zobrazená na mapě a měřítko mapy. Po přihlášení do Intelu se vám zobrazí mapa celého světa (pokud nevyužíváte odkaz s parametry, viz výše). Nejjednodušší je asi vyhledat město, které vás zajímá, přes vyhledávání v pravém horním rohu.
Posunovat mapu můžete buď přes směrové šipky na klávesnici, případně pohodlněji pomocí levého tlačítka myši (stisknout a držet), případně na dotykové obrazovce pouhým posunování prstem.
Zoomování mapy (přiblížení nebo oddálení) můžete ovládat pomocí ovládacích prvků po pravé straně obrazovky, případně na myši pomocí rolovacího kolečka, nebo dvojklikem a nebo také na numerické klávesnici pomoci + a -. V mobilní verzi asi nejlépe pomocí dvou prstů.

 

Mapa Intelu

Ovládací prvky a ovládání již máme za sebou, takže se můžeme vrhnout na nejdůležitější části Intelu a tou je .. mapa :].

Základem je samozřejmě podkladová vektorová mapa, v tmavší barvě (případně méně přehledná satelitní). Na této mapě vidíte reálné rozmístění portálů a jejich propojení. Portály mohou být bud v barvě dané frakce, případně neosazené, tedy šedé. Propojení (linky) a případná pole mají logicky barvu dané frakce.

 

2014-12-20_Intel06

 

Upozorňuji, že neosazené portály uvidíte až při opravdu velkém přiblížení mapy, ve filtrech v pravém spodním rohu musí být zobrazený L0.

Bohužel není možné si nechat zobrazit úroveň (level) portálu, můžete se ale orientovat podle intenzity barvy středu portálu. Neosazený portál je bez diskuze, je celý šedý, ale u obsazených portálů se řiďte podle středu značky portálu, čím sytější barva a světlejší střed, tím má portál vyšší úroveň.

Úroveň a detaily o portálu se samozřejmě zjistit v Intelu dají, jen je nutné kliknout na konkrétní portál, zobrazí se okno s podrobnostmi o portálu.

2014-12-20_Intel07

2014-12-20_Intel08

 

Hlavní část zobrazuje náhledový obrázek, úroveň portálu, vlastníka portálu (kdo do portálu osadil první resonátor, mění se vždy pokud je portál neutrální a osazený), je zde tlačítko pro plánování linků a polí. Ve spodní části jsou dvě záložky, v RESONATORS je přehled osazených rezonátorů, stav nabití XM a vlastník rezonátoru.
Pro přepnutí na záložku MODS uvidíte, zda a jaké módy jsou v portálu osazené a kdo je osadil. U módů s různou vzácností se musíte orientovat podle barvy, více detailů zde není.

 

Plánování linků v Intelu

Novinkou je možnost plánování případných propojení (linků) na mapě. Pro někoho může být tato funkce užitečná, někdo ji spíše nevyužije. Jak postupovat při plánování? Stačí v podrobnostech portálu kliknout na ikonku v pravém horním rohu, portál se označí a pak kliknout na jakýkoliv jiný portál. Vytvoří se žlutá čára, simulující link. Propojovat se takto dají jakékoliv portály, nezáleží na frakci či osazení portálu.
Pokud bude navrhované propojení křížit stávající vytvořený link, tento link se označí červenou přerušovanou čarou.
Navrhované linky se mohou vzájemně křížit.
Navržené linky je samozřejmě možné smazat, vždy veprostřed čáry je žluté kolečko s křížkem, po kliknutí na něj se navrhované propojení smaže.

2014-12-20_Intel09

 

Pár poznámek na závěr

To je z popisu Intelu vše, pár poznámek na závěr. Komunikace v COMMu není nijak zabezpečená a to ani v části Faction. Realitou je, že by se zde neměly zveřejňovat ‚citlivé‘ zprávy, je lepší použít jiné komunikační kanály (oblíbené jsou třeba založené skupiny na Google + ap.). Není také možné napsat pouze konkrétnímu hráči, aby to neviděli zároveň i ostatní.
Častou chybou ‚z nepozornosti‘ je napsání zprávy určené pouze pro svojí frakci do All, přečte si to pak i ‚nepřítel‘, což je občas, podle obsahu zprávy .. nepříjemné :].

Ingress Intel není ideální nástroj. Velmi pomalý, náročný na výkon prohlížeče / počítače, zobrazuje málo informací. Proč dlouhodobě nedochází ke zlepšení, ví asi jen Niantic .. Asi brzy zjistíte, že je možné využívat i jiné alternativy, bohužel ale tímto porušujete pravidla hry (ToC) daná autory a kromě morálního pohled na věc riskujete také postih ze strany Niantic, v krajním případě i smazání vašeho herního účtu. V případě nástroje, který pouze zobrazuje informace a neovlivňuje nijak hru je to velmi sporné, leč pravidla jsou nastavena tak jak jsou a záleží jen na vás, jak je budete dodržovat. Žádné návody k této tématice zde uvádět nebudu (například heslo ‚IITC‘ si každý v Google může vyhledat sám :] ..), ale pokud se podmínky ze strany autorů hry změní, velmi rád zde informace zveřejním.


Diskuze k obsahu stránky: IngressMania Fórum