Burstery

Burstery (lidově přezdívané buřty) jsou hlavními útočnými předměty ve hře. Pomocí odpalování bursterů je možné snižovat energii rezonátorů v nepřátelském portálu a ničit módy osazené v portálu. Pokud v portálu propojeným linky zbyde jen dva a méně rezonátorů, zničíte zároveň i tyto linky (a případná pole).

Existuje osm úrovní (levelů) butterů, L1 – L8. Každá úroveň bursterů má jinou útočnou sílu a jiný dosah útoku.
Hráč může odpalovat pouze takovou úroveň bursteru, jaká je jeho vlastní (nebo nižší), v inventáři však může mít jakoukoliv úroveň bursterů.

2014-12-21_BurstL1-L8

Burstery L1 – L8

 

Odpálení bursteru

K odpálení bursteru je možné se dostat dvěma způsoby. Prvním je podržení prstu na obrazovce a z nabídky, která se objeví, vybrat horní položku Fire XMP. Druhá možnost je nalistovat v inventáři v části Weapons zvolený burster a kliknout na FIRE.
V obou dvou případech se dostanete se do nabídky výběru úrovně bursterů (pokud je máte v inventáři). Po zvolení ‚správné‘ úrovně máte opět dvě možnosti odpálení, bežné a nebo bonusové.

Odpálení se provádí vždy z aktuální pozice hráče. Každý burster má určitou sílu útoku a dosah útoku. Síla útoku se snižuje se vzdáleností. U každého rezonátoru v dosahu útoku se červenými procentními čísly ukáže, o kolik byla energie rezonátoru snížená. Útok se týká opravdu každého rezonátoru v dosahu, nejen na jednom portálu, proto volte pozici odpálení rozumně s možností využití co největšího poškození oblasti. Více o útoku v samostatném návodu.

Bonusové odpalování

Pokud při odpalování podržíte na tlačítku FIRE prst, můžete správným časováním dosáhnout až o +20% větší síly útoku. Během držení tlačítka se budou kolem pozice hráče zobrazovat kružnice energie a pokud se vám povede uvolnit tlačítko ve chvíli, kdy je co nejvíce energie koncentrované na středu, zvýší se vám bonus útoku na maximum. Doporučuji toto využívat!

Kritický zásah

V případě náhody se vám při odpálení může povést i kritický zásah, veškeré poškození se násobí dvěma. Kritický útok je generováný čistě náhodně.

 

Shrnutí údajů v tabulce:

Úroveň bursteruDosah bursteruPoškození rezonátoruKritický zásah rezonátoruPotřebná XM k odpálení
142 m150 XM300 XM50 XM
246 m300 XM600 XM100 XM
356 m500 XM1000 XM150 XM
472 m900 XM1800 XM200 XM
590 m1200 XM2400 XM250 XM
6112 m1500 XM3000 XM300 XM
7136 m1800 XM3600 XM350 XM
8166 m2700 XM5400 XM400 XM

 

Možnost získání bursterů:

  • hack portálu
  • sebráním ze země
  • při povýšení úrovně hráče
  • zadáním platného bonusového kódu

Možné akce:

  • odpálení bursteru
  • položení na zem
  • recyklace (zisk XM je úroveň bursteru * 20 XM)

Diskuze k obsahu stránky: IngressMania Fórum