Heat Sink

Heat Sink (v překladu „chladič“) patří do skupiny módů, které je možné osadit do portálu. Slouží ke zkrácení doby mezi následujícím hackem portálu. Ta je běžně nastavená na pět minut a pokud je v portálu tento mód osazený, můžete si tím zkrátit herní čas. Využívá se často v kombinaci s Multi-Hack.

Existují tři úrovně Heat Sink módů, liší se pouze časem, o který ‚vychladnutí‘ portálu před dalším hackem zkracují. Heat Sink je možné osadit  do všech čtyř pozic (slotů) v portálu. Možnost osazení je shodná jako v případě ostatních módů, portál musí být zabraný vlastní frakcí, hráč musí být v dosahu portálu, v portálu musí být volný slot pro mód a je zapotřebí potřebná XM podle typu Heat Sink (400 / 800 / 1000 XM)

2014-12-21_HS_ALL

 

Ve hře máme k dispozici tři varianty:

  • Common = sníží dobu o +20%
  • Rare = sníží dobu o +50%
  • Very rare = sníží dobu o +70%

Pro příklad, bez módu je doba schlazení portálu 300 sekund, při osazení common se snižuje na 240 sekund, v případě rare na 150 sekund. V případě osazení více Heat Sinky se doba neodečítá, ale procentuálně snižuje. Kdo má rád matematické vzorečky, zde je jeden nově uplatňovaný pro výpočet času v případě více Heat Sink (HS): Snížení času = 1-(1-HS)*(1-HS/2)*(1-HS/2)*(1-HS/2)
Pro příklad, osazení čtyřmi rare HS se dostáváme na = 78.9%, tj. 63.3 sekund času mezi hacky ap. (50% převedeme na 0.5).
Jednodušeji řečeno, stejně jako v případě více Multi-Hacků se použije ten nejvzácnější z osazených „za plný počet“, všechny ostatní (i stejně vzácné) se započítávají pouze s poloviční účinností.

Heat Sink vám neumožní hackovat portál vícekrát, jen se sníží při osazení doba mezi dvěma hacky.

Drobný trik: osazujte tímto módem až po hacknutí portálu. Při osazení Heat Sink můžete hacknout portál okamžitě.

 

Možnost získání HS:

  • hack portálu
  • sebráním ze země
  • při povýšení úrovně hráče
  • zadáním platného bonusového kódu

Možné akce:

  • osazení HS do portálu
  • recyklace HS (zisk je 40 / 80 / 100 XM)

Diskuze k obsahu stránky: IngressMania Fórum