Portálové klíče

Portálové klíče (Portal Keys) patří herně mezi nejdůležitější předměty. Bez nich není možné propojovat portály a vytvářet pole, což by měl být hlavní cíl hry. Portálové klíče se získávají nejčastěji při hacku portálu, dají se ale také přenášet mezi hráči. Po zničení nepřátelského linku také občas zůstávají na zemi a dají se sebrat (Acquire).

Každý klíč je přiřazený ke konkrétnímu portálu (kromě výjimečné situace, kdy je portál ze strany Niantic zrušený). Od jednoho portálu můžete v inventáři vlastnit teoreticky neomezené množství klíčů. Portálové klíče si jako ostatní předměty můžete zobrazit ve svém inventáři, dají se pro větší přehlednost řadit buď abecedně podle názvu portálu, nebo o něco ve hře praktičtěji podle vzdálenosti hráče od portálu.

Pokud při hackování nemáte od portálu (své frakce, nepřátelského i neobsazeného) klíč, je vysoká pravděpodobnost, že tento klíč získáte. Naopak, pokud už klíč od hackovaného portálu v inventáři máte, je téměř vyloučeno jej při hacku získat. A protože je často vhodné mít od portálu klíčů více, doporučuji před hackem buď klíč / klíče položit na zem, nebo přesunout do kapsle (capsule). Položené klíče opět po hacku posbíráte a máte většinou o jeden více :]

Portálové klíče jsou nutné k vytvoření propojení (linku) mezi portály. Po úspěšném propojení o (jeden) klíč přicházíte. Portálové klíče použijete také pro vzdálené dobíjení rezonátorů v portálu, ať už při obraně portálu či při ‚běžné údržbě‘ :]. Pokud se potřebujete v mobilní aplikaci podívat na jiný portál, který je blízko portálu od kterého vlastníte klíč, dá se takto použít také.
Proto doporučuji mít v zásobě i více klíčů od jednoho portálu, obzvláště pokud tento portál patří pro vás mezi ty ‚důležité‘.

V inventáři se portálové klíče zobrazují v náhledu s obrázkem portálu a se základními informacemi. Je zde aktuální úroveň portálu, která frakce má tento portál zabraný, v hranatých závorkách počet klíčů od portálu v inventáři, v hlavní části obrázek portálu. Vespod je pak název portálu a jeho umístění a v pravém dolním rohu aktuální vzdálenost hráče od portálu. Mezi portálovými klíči se posunujete prstem ve vodorovném směru.
Ve spodní části obrazovky vidíte celkový počet klíčů v inventáři (počítá se každý, nejen počet portálů) a možnost řazení klíčů podle jména nebo vzdálenosti.

2014-12-22_Portal_nahled

 

Pokud na portálový klíč kliknete, zobrazí se detail portálu.

2014-12-22_Portal_detail

 

Zde je již vidět informací více, tato obrazovka je stejná, jako když přímo u portálu si zobrazíte jeho podrobnosti (kliknete na něj). Nahoře je název a úroveň portálu, dále pak zmenšený náhled obrázku. Vedle něj energii portálu (součet energií osazených rezonátorů) a počet klíčů. Pod tím je název hráče, který portál obsadil a tlačítko pro sdílení screenshotu (kopie obrazovky) s detailem portálu.
Pod obrázkem je přehled osazených rezonátorů a v případě, že jste v dosahu portálu, i aktivní tlačítko pro linkování. Po pravé straně jsou tlačítka pro hack, osazení, dobití, přehled módů a navigaci k portálu. Zda jsou aktivní či ne, závisí zda jste přímo v dosahu portálu nebo zda je v portálu potřeba dobít rezonátory.

2014-12-22_Portal_editace

 

Pokud kliknente na obrázek portálu, objeví se obrázek portálu v plné velikosti, s možností pořízení či výběru lepšího fota, přidání popisu portálu nebo obecně k úpravám portálu.

2014-12-22_Portal_editace2

 

V této části je možné navrhnout změnu názvu, pozice portálu, přidat nebo upravit popis nebo nahlásit problém s portálem. Tyto změny se odesílají na Niantic a musíte počkat buď na potvrzení změn nebo zamítnutí. Na rozdíl od návrhů portálů tyto změny probíhají rychleji ..

 

Možnost získání klíče:

Možné akce:

  • propojení portálů
  • vytvoření pole
  • zobrazení informací o portálu
  • vzdálené dobíjení portálu
  • recyklace klíče (zisk 20 XM) – je možné i hromadně

Diskuze k obsahu stránky: IngressMania Fórum