Portálové štíty

Portálové štíty jako předměty ve hře spadají do skupiny módů, slouží k obraně portálu před útoky typu XMP (burstery). Pracují na principu zmírnění síly útoku (Mitigation), pokud jsou v portálu osazeny. Ve hře máme k dispozici nyní již čtyři typy štítů. jejich princip obrany je shodný, liší se pouze ve vlastnostech.

Štíty se dají osadit do všech čtyř módových pozic portálu. Podle neveřejného dokumentu je první, levá pozice v portálu nejvhodnější pro nejsilnější štíty, detaily tohoto zvýhodnění jsem ale nenašel. Jeden hráč může do portálu osadit pouze dva módy ze čtyř možných a to se týká samozřejmě i štítů. Podmínkou osazení štítu je portál vlastní strany, volná módová pozice (slot), dostatečná XM energie hráče a samozřejmě požadovaný štít v inventáři. Osazené štíty není možné ani povýšit, ani vyjmout z portálu.

2014-12-21_shield_all

 

 

Ve hře mají hráči k dispozici čtyři typy štítů:

  • common shield (běžný štít)
  • rare shield (vzácný štít)
  • very rare shied (výjimečný štít)
  • AXA shield (AXA štít, též výjimečný)
Označení štítuBarvaNázev barvyPřidá k obraněVýdrž (stickness)
Commonzelená+30%+20%
Rarepurpurová+40%+30%
Very Rarerůžová+60%+50%
AXArůžová+70%+70%

 

Štíty pracují na principu zmírnění útoku, snižují jeho sílu. U štítů rozeznáváme dvě vlastnosti, zmírnění (mitigation) a výdrž v portálu (remove stiskiness). Mitigation je vcelku dobře popsaný, výdrž je stále drobnou záhadou :].

Zmírnění (mitigation)

Zmírnění útoku probíhá procentuálním výpočtem. Maximální zmírnění je 95%, nad tuto hranici nelze obecně obranu portálu nijak vylepšit. Pro příklad, common shield má mitigation +30%, to znamená, že pokud je v portálu osazený pouze jeden tento štít, veškerý útok bude o 30% slabší. Zmírnění se při osazení více portály sčítá, do maximální hodnoty +95%. Mitigation také portálu dodávají linky, které vedou z nebo do portálu. Pro příklad, při útoku L8 bursterem přímo nad rezonátorem by byl bez zmírnění útok teoreticky 2700 XM, takto jen 135 XM.
Pokud osadíte do portálu například čtyři rare shieldy, výsledné zmírnění bude sice jen +95% místo (už nelogických) +160%, všem v případě, kdy při útoku bude jeden štít zničen, portál má stále +95% zmírnění. Proto se někdy vyplatí osazovat více štítů, než je součtem maximální zmírnění.

Výdrž v portálu (Remove Stickiness)

Tento údaj udává to, jak dlouho při útoku vydrží štít osazený v portálu, než bude zničený. Obecně řečeno, čím vyšší hodnota, tím delší výdrž, common štít bude pravděpodobně při útoku zničený mnohem dříve, než very rare štít.

 

Možnost získání rezonátorů:

  • hack portálu
  • sebráním ze země
  • při povýšení úrovně hráče
  • zadáním platného bonusového kódu

Možné akce:

  • osazení štítu do portálu
  • recyklace rezonátoru (zisk XM je úroveň rezonátoru * 20 XM)

Diskuze k obsahu stránky: IngressMania Fórum