Rezonátory

Rezonátory jsou klíčovými předměty při budování portálů, jsou běžné (common) předměty. Osazením rezonátoru do neutrálního portálu získáváte tento portál pro svoji stranu. Do každého portálu je možné osadit až 8 rezonátorů, každý z nich má možnost vázat určité množství XM energie, podle úrovně rezonátoru. Výsledná energie portálu je součtem všech osazených rezonátorů v portálu.

 

2014-12-21_ResL1-8

Rezonátory L1 – L8

 

Osazení rezonátoru do portálu

Každý hráč může do portálu osazovat pouze rezonátory své a nižší úrovně. A aby byl Ingress opravdu týmová hra, je zde i maximální omezení počtu úrovní rezonátorů, které může jeden hráč do portálu osadit. Napřiklad L1 rezonátorů (rezonátorů na prní úrovni) můžete do portálu osadit všech osm, L5 už pouze dva a napřiklad L8 jen jeden.

Osazení rezonátoru stojí hráče XM energii a to dle vzorce 50 * úroveň rezonátoru (pro příklad osazení L4 rezonátoru do portálu přichází hráč o 200 XM).

Rezonátory v portálu je možné měnit za vyšší (upgrade). Výměna vlastních reoznátorů je bez zisku AP, za povýšení cizích rezonátorů získává hráč za každý +65 AP. Je samozřejmě možné povyšovat rezonátory pouze své frakce, v případě portálu opačné frakce nelze tyto rezonátory ani povyšovat, ani dobíjet.

Výsledná úroveň portálu (level) Px je součtem všech úrovní osazených rezonátorů děleno osmi (číslo se zaokrouhluje na jednotky směrem dolů). Takže v případě nejvyššího L8 portálu je nutné, aby osm hráčů osadilo do portálu po jednom L8 rezonátoru (8x L8 / 8 je P8 portál). Samotný hráč může vytvořit pouze P5 portál (portál na páté úrovni).

Rezonátor jde do portálu osadit pouze na vzdálenost danou radarem a menší (kruh okolo aktuální pozice), doporučuji osazovat co nejdéle od středu portálu, z důvodů lepší obrany portálu před útokem.

 

Úroveň hráčeKonfigurace portáluVýsledná úroveň portálu
L18x L1P1
L24x L2 + 4x L1P1
L34xL3 + 4x L2P2
L44x L4 + 4x L3P3
L52x L5 + 4x L4 + 2x L3P4
L62x L6 + 2x L5 + 4x L4P4
L71x L7 + 2x L6 + 2x L5 + 3x L4P5
L81x L8 + 1x L7 + 2x L6 + 2x L5 + 2x L4P5

 

Energie rezonátorů se pravidelně vybíjí a je nutné ji doplňovat z XM energie hráče. V současné době je to -15% za každých 24 hodin od osazení. Jakmile energie rezonátoru klesne na nulu, rezonátor v portálu zmizí.

Maximální množství energie rezonátorů:

 • Úroveň 1 : 1000 XM
 • Úroveň 2 : 1500 XM
 • Úroveň 3 : 2000 XM
 • Úroveň 4 : 2500 XM
 • Úroveň 5 : 3000 XM
 • Úroveň 6 : 4000 XM
 • Úroveň 7 : 5000 XM
 • Úroveň 8 : 6000 XM

Možnost získání rezonátorů:

 • hack portálu
 • sebráním ze země
 • při povýšení úrovně hráče
 • zadáním platného bonusového kódu

Možné akce:

 • osazení rezonátoru do portálu
 • dobíjení rezonátoru
 • povýšení stávajícího rezonátoru v portálu
 • recyklace rezonátoru (zisk XM je úroveň rezonátoru * 20 XM)

Diskuze k obsahu stránky: IngressMania Fórum