Turret

Turret („střelecká věž“) je jedním ze tří módů, které pomáhají výrazně při pasivní obraně portálů. Zvyšují kvalitu obrany portálu (násobí protiútok) v případě, kdy hráč na portál útočí a portál se pasivně ‚brání‘ ubíráním XM energie hráči. Tento mód je obzvláště vhodné používat v kombinaci s dalším módem, Force Amp. V případě osazení obou módů do portálů nacházejících se blízko sebe (typicky „farmy“) citelně znepříjemňuje jakýkoliv útok na tyto portály ..

Turret se ve hře řadí k rare předmětům, nemá žádné další varianty. Jeho vlastností je frekvence útoků a hit bonus (bonus k síle útoku). V případě turretu se jedná o 2x častější útok portálu na útočícího hráče a bonus +30%. Pasivní obrana portálu se týká i útoku pří hackování portálu protivníkem, u vlastní frakce k útoku samozřejmě nedochází.
Turret se často používá jako vhodný mód při osazení portálu pouze jedním hráčem, v kombinaci se štítem.

Turrety je možné teoreticky osadit až čtyři do jednoho portálu, ale není to zcela vhodné. Vlastnosti se totiž nesčítají, v případě druhého turretu je útok zvýšený již jen o +25%, v případě třetího o +15% a čtvrtého jen +12.5%. Proto se raději pro maximální obranu používá kombinace s Force AMP nebo štíty.

Možnost osazení je shodná jako v případě ostatních módů, portál musí být zabraný vlastní frakcí, hráč musí být v dosahu portálu, v portálu musí být volný slot pro mód a je zapotřebí 800 XM na jeden Turret (jako ostatní rare módy).

 

Možnost získání Turretu:

  • hack portálu
  • sebráním ze země
  • zadáním platného bonusového kódu

Možné akce:

  • osazení módu do portálu
  • recyklace Turretu (zisk 80 XM)

Diskuze k obsahu stránky: IngressMania Fórum