Mobilní aplikace – scanner

Skener (scanner) je dle tvůrců hry Ingress, laboratoře Niantic, klíčová technologie pro váš mobilní telefon či tablet. Umožňuje detekování portálů a práci s XM (eXotic Matter, tajemná hmota) a předměty pracujícími na základě XM, což jsou například rezonátory a XMP burtstery.

V praxi se jedná o aplikaci pro mobilní telefony či tablety založenými na operačním systému Android nebo iOS. O podpoře jiných systémů, například Windows Mobile, nejsou známy zatím žádné informace. Aplikace je zdarma volně stažitelná v Google Play nebo iTunes. Aplikace doporučuji stáhnout i pro hráče, kteří ještě nejsou ve hře zapojení, po nainstalování umožňuje zasílání návrhů na nové portály.

 

Instalace

Pro zapojení se do hry musíte mít účet u společnosti Google, který bude sloužit jako přihlašovací účet do hry. Pokud máte v telefonu účtů více, při prvním spuštění budete dotázáni, který účet chcete pro hru používat. Pro spuštění hry je také nutný přístup k internetu a funkční polohovací služby (GPS lokace ap.).

Po přihlášení budete vyzváni k volbě jedné ze stran (frakce) a vytvoření svého herního jména (musí být v rámci hráčů Ingress jedinečné). Poté můžete začít hrát, vaše seznamování s herním rozhraním začíná.

Registrace do hry je podrobně popsaná v samostatném článku.

 

Popis herního rozhraní – skeneru

Ingress bohužel stále není přizpůsobený pro hraní na mobilních zařízeních s nízkým rozlišením. V dnešní době je tento problém čím dál tím méně znatelný, přesto upozorňuji, že v případě nízkého rozlišení budete mít pravděpodobně problémy s některými ovládacími prvky nebo čitelností herních údajů.

Obrazovky v tomto článku jsou nafocené za stranu Enlightened (ENL, ‚Osvícení‘), pokud budete hrát za frakci Resistance (RES, ‚Hnutí odporu‘), budou některé prvky modré místo zelených. Obrázky aplikace  jsem fotil ve verzi pro Android 1.67.1, je možné, že pro iOS nebo novější verze zde budou rozdíly.

 

2014-12-23_skener01

 

Toto je základní obrazovka mobilní aplikace. Popíšeme se její obsah trochu detailněji.

V levém horním rohu je logo hráče (barevné podle frakce), které si můžete v nastavení aplikace vybrat, je to čistě estetická záležitost, dříve zde byla úroveň (level) hráče. Kruh loga může být vybarvený jen částečně, pak ukazuje kolik hráči zbývá pro postup na další úroveň. Kliknutím na logo si zobrazíte položku v menu AGENT.

Vpravo od loga je nově aktuální úroveň hráče a jeho zvolená přezdívka (nickname) ve hře. Nad ním je zobrazení aktuální XM (eXotic Matter) energie, což je pro hru důležitý údaj, většina činností se bez hráčovy XM neobejde (barva opět podle frakce). Pokud na pruh s energii kliknete, zobrazí se v číselné podobě. V pravém horním rohu se nachází tlačítko OPS, sloužící pro vstup do menu aplikace.

Vlevo pod hráčovým logem je šipka kompasu, pokud vaše mobilní zařízení podporuje funkci kompasu, je možné zde kliknutím přepínat mezi statickým a dynamickým kompasem (mapa se otáčí podle natočení mobilního zařízeni). Červená střelka ukazuje vždy na mapový sever. Malé boční šedé šipky označují zapnutý dynamický kompas.

Největší prostor aplikace zabírá vlastní mapa. Je zde tmavá podkladová mapa reálného území, přes kterou překrývá virtuální herní plocha (vlastní hra). Zelená (či modrá) šipka v kruhu (pro ENL žlutý, pro RES modrý) označuje aktuální pozici hráče na mapě. Kruh kolem šipky vám ukazuje akční rádius (či dosah) hráče, nazývaný radar, ve kterém je možné provádět akce či automaticky sbírat XM (energii).
Mapu je možné otáčet či přibližovat a oddalovat dvěma prsty (znáte například z prohlížení fotografií v mobilním zařízení). Malý trik: zvětšovat a zmenšovat mapu lze i pomocí jednoho prstu, stačí „double-click“ (dvakrát rychle kliknout na plochu) a následně držet prst na obrazovce a posouvat jím.

Spodní část aplikace je vyhrazená pro tzv. COMM, herní informace.

 

MENU APLIKACE – OPS

Po klinutí na tlačítko OPS v základní obrazovce se zobrazí menu aplikace. V horní části jsou jednotlivé záložky, mezi kterými můžete prstem vodorovně listovat. Jako první se vždy zobrazí záložka INVENTORY.

Záložka INVENTORY

2014-12-23_skener_inventory1

Tato záložka zobrazuje obsah vašeho inventáře, herních předmětů (items), které vlastníte. Mezi jednotlivými předměty můžete vodorovně listovat. Stejné předměty jsou vždy v jedné položce, v náhledovém obrázku vidíte jméno předmětu, v hranatých závorkách počet těchto předmětů, pod obrázkem typ herního předmětu. Po kliknutí na předmět se zobrazí detaily.

2014-12-23_skener_inventory2

Protože listování ve všech předmětech je často nepohodlné, jsou předměty řazeny do skupin. Spodní tlačítko slouží k rychlému výběru skupin předmětů. Stačí na něj kliknout a zobrazí se seznam skupin. ALL značí všechny předměty, dále zde jsou Capsule (kapsle), Media, Mods (módy), Portal Keys (portálové klíče), Power Cubes (kostky), Resonators (rezonátory) a Weapons (zbraně). Čísla za názvem skupin znamenají počet předmětů v dané skupině. Pořadí skupin se mění podle aktuálně vybrané skupiny.

Po kliknutí na skupinu se zobrazí pouze předměty ze skupiny, v případě portálových klíčů můžete například upřesnit řazení klíčů (podle jména nebo podle vzdálenosti od hráče).

 

Záložka AGENT

V této záložce najdete veškeré herní statistiky o svém účtu.

2014-12-23_skener_agent

Jsou zde údaje o úrovni hráče, jeho názvu ve hře, propojení na Google+ profil, možnost sdílení obrázku statistik, aktuální počet AP („zkušenostních bodů“) a potřebný počet AP na vyšší úroveň, v případě L9 (deváté úrovně) a vyšší také požadované medaile na další úroveň. Je zde i seznam dosažených medailí a misí.

Najdeme zde i čtyři záložky s možností zobrazení níže uvedených údajů podle času (všechny, za měsíc, za týden a aktuální). Pod záložkami jsou rozepsané statistiky podrobněji, což je užitečné například v případě kontroly, kdy hráč získá další (vyšší) medaili.

 

Záložka INTEL

Tato záložka je určená hlavně pro zjišťování globálního a regionálního herního skóre. Nevztahuje se jako jediná pouze k účtu hráče, ale k celé komunitě. Jsou zde údaje týkající se časových checkpointů, zobrazení úspěšnosti hráčů v regionech ap. Popis je nad rámec tohoto článku.

2014-12-23_skener_agent

 

Záložka MISSIONS

V této záložce je možné si zobrazit lokální mise, určené jako ‚další aktivita‘ ve hře. Mise navrhují samotní hráči, mohou být více či méně složité, dlouhé či zábavné. Jejich plnění je čistě dobrovolné, za splnění mise získává hráč odznak a započítávají se do medaile SpecOps.

2014-12-23_skener_missions

Příklad misí v Karlových Varech

 

Záložka TRAINING, RECRUIT a PASSCODE

Záložka TRAINING je určená pro začínající hráče, je zde zobrazený seznam výukových misí, kdy v simulovaném prostředí se hráč učí hru. Trénink se dá ‚vynulovat‘ v nastavení a znova spustit.

Záložka RECRUIT je zde spíše z historických důvodů, kdy vstup do hry byl pouze na pozvání. Můžete svým kamarádům zaslat pozvánku do hry, pokud se zapojí, získáváte +1000 AP.

V záložce PASSCODE je možné zadat bonusové kódy, za které můžete získat další herní předměty, XM energii nebo AP.

 

Záložka DEVICE


2014-12-23_skener_device_570

V předchozích záložkách se jednalo o nastavení nebo zobrazení hry, v této se spíše nastavuje vlastní mobilní zařízení.

User: herní účet hráče (mailová adresa)

Link to G+ profile: zde je možné si propojit herní účet s Google+, pro snazší komunikaci mezi hráči

Data: tlačítko Force sync je vcelku důležité, pomocí této funkce si vyžádáte ‚čerstvá‘ herní data, v případě problémů se zobrazením, nebo třeba pro zrychlení předávání předmětů na zemi

Sources: technické údaje o připojení, serverech ap.

Build: aktuální číslo sestavení

Sound: zde je možné nastavit hlasitost zvuků aplikace, případně je zcela vypnout (velmi praktické ;] ..). V samotné aplikaci je možné hlasitost regulovat hw tlačítky na mobilním zařízení

Compass: přepínání mezi dynamickým a statickým kompasem, viz. výše

Location smoothing: souvisí s aktuální pozicí hráče, v případě povolení se pozice neustále lehce pohybuje, někomu to může vyhovovat či zpřesnit hraní

Email: nastavení, zda a jaké herní informace se mají hráči odesílat na mail

Notifications: podobné nastavení, zobrazuje se ale pomocí push zpráv na mobilním zařízení, i když není skener spuštěný

Notification Sounds: nastavení typu zvukového oznámení pro Notifications

Agent Profile: nastavení, zda veškeré statistiky hráče mají být veřejně přístupné pro ostatní hráče, nebo pouze stručný přehled

Blocked Agents: zde vidíte seznam hráčů, u kterých máte zakázané zprávy a notifikace. Stačí kdekoliv podržet nad jménem hráče prst a z nabídky vybrat Block agent in COMM

Tutotials: možnost ‚vynulování‘ výukových tutoriálů (záložka TUTORIALS), můžete se výcvik hry procvičit opět od začátku

Quick wakeup: umožňuje rychlý přístup do hry, pokud mobilní zařízení ‚vypnete‘ pomocí Power tlačítka, není nutné odemykat zařízení ap. (nutný restart aplikace)

Immersive mode: umožní přepínání zobrazení na celou obrazovku, herní plocha se vám rozšíří i na místo notifikační lišty nebo navigačních tlačítek, pokud je máte softwarová  (nutný restart aplikace)

 

COMM – zprávy a komunikace ve hře

COMM ve spodní části je velmi podobný jako v Intelu. Pokud kliknete na tlačítko COMM ve spodním pravém rohu, okno zpráv se zvětší. Objeví se tři záložky. Pod nimi je možnost si nastavit oblast (vzdálenost od hráče), ze které se budou zprávy zobrazovat. Mezi záložkami se můžete jednoduše přepínat také vodorovným posunem prstem.

2014-12-23_skener_comm_300

 

První ze záložek (All) zobrazuje veškeré události ve hře v nastavené vzdálenosti. Uvidíte zde akce hráčů, pokud se projeví v COMMu, jako je zničení portálu, osazení resonátorů, propojení portálů (link) a zprávy hráčů pro obě frakce.

Druhá záložka Faction slouží pro komunikaci hráčů mezi jednotlivými frakcemi, tyto zprávy si ‚nepřítel‘ nepřečte.

Třetí záložka jsou upozornění (Alerts), zde se zapisují převážně zprávy o útocích na portály, ve kterých máte osazeny rezonátory, módy či jste je propojovali s jinými. Plus upozornění na konkrétní zprávy pro vás, pokud toto jiný hráč použije.

COMM slouží i jako komunikace mezi hráči, je možné ve spodní části okna napsat zprávu ostatním. Pokud ji napíšete při přepnutí záložky All, uvidí ji všichni hráči v dané oblasti, což často není žádoucí, pokud píšete o věcech, které by ‚nepřítel‘ neměl vidět. Proto je v tomto případě nutné přepnout záložku Faction a pokud zde napíšete zprávu, zobrazí se pouze (všem) hráčům vaší frakce.
Pokud potřebujete napsat konkrétnímu hráči, stačí kliknout na jeho jméno v COMMu, případně, pokud není zrovna zobrazené, napsat před jeho jméno zavináč (tj. @jméno_hráče). Tuto zprávu uvidí také všichni, ale zmiňovanému hráči přijde navíc upozornění a zpráva se mu v COMMu zvýrazní.

V COMMu není možné zasílat zprávy pouze jednomu konkrétnímu hráči.

COMM v Intelu a mobilní aplikaci (skeneru) je v podstatě totožný, rozsah zobrazených informací se v Intelu nastavuje zobrazenou mapou, ve skeneru podle km od aktuální pozice hráče.

 

Závěr

Mobilní aplikaci (skener) doporučuji udržovat aktuální a vždy instalovat pouze z ověřených zdrojů. Čím máte výkonnější mobilní zařízení, tím bude práce se skenerem plynulejší. Bude záležet také na rozlišení displaye mobilního zařízení, pro různá rozlišení se může rozmístění ovládacích prvků lišit.

 


Diskuze k příspěvku: IngressMania Fórum