Portály – hackujeme

V předchozích dílech návodů jste se dozvěděli, jak portály obsadit pro svoji stranu, případně dobýt či propojit. K většině těchto činností potřebujete herní předměty (itemy). Je více způsobů. jak předměty ve hře získat, ale ten zcela nejběžnější je „hackování“ portálů.

 

Portal hack

Mobilní aplikace (skener) stále ještě není počeštěná a protože se český ekvivalent pro hacking prakticky nepoužívá („nabourání, prolomení“ portálu?), budu v popisu používat také buď anglickou verzi, případně ‚českou zkomoleninu‘ hackování.

Každý hráč má k dispozici svůj herní inventář, do kterého může ukládat herní předměty (itemy). Po ověření účtu má k dispozici současně maximálně 2000 pozic pro předměty. Tyto předměty jsou potřebné pro většinu činností ve hře.
Ale jak tyto předměty vlastně získat? Možností je více, zde si popíšeme získávání předmětů z portálů.

Každý portál, vlastní strany, protivníkův i neutrální, je možné tzv. hacknout. Ve většině případů takto získáme herní předmět či více předmětů. To, jaké budou, je částečně náhodné, ale jsou zde jistá pravidla.
Portál je možné hacknout opakovaně,  níže si popíšeme, jak často a v jakých nejmenších časových intervalech.

K tomu, aby hráč mohl portál hacknout, musí být splněno několik pravidel:

  • hráč musí být v dosahu portálu
  • hráč musí mít energii potřebnou pro hack portálu
  • počet předmětů v inventáři nesmí být vyšší jak 2000 předmětů

Tato pravidla není těžké většinou dodržet :]. První podmínkou je nutné být radarem (kruhem okolo hráčovy pozice) v dosahu portálu, který chceme hacknout. Je to stejné pravidlo, jako třeba pro osazovaní portálu, s tím rozdílem, že je zcela jedno, zda je portál ve středu nebo na okraji radaru, výsledek je stejný.
Je také dobré vědět, že každý hack portálu vás bude něco stát, vaší XM energii. Základní „poplatek“ je shodný u všech portálů, liší se podle úrovně (levelu) portálu a není závislý na úrovni hráče:

Úroveň portáluPři zásahu hráče mu ubere XMPočet XM nutných pro hacknutí portálu
175 XM100 XM
2150 XM200 XM
3300 XM300 XM
4500 XM400 XM
5750 XM500 XM
61125 XM600 XM
71625 XM700 XM
82500 XM800 XM

Pokud hackujete portál vlastní strany, o žádnou další XM energii byste už přijít neměli. Pokud ale hackujete „nepřátelský“ portál, tento portál se bude „bránit“ a je pravděpodobné, že (stejně jako při útoku) vás zasáhne a ubere XM. Drobnou odměnou za tento útok je zisk +100AP za každý hacknutý portál protistrany.
Třetí podmínka je většinou snadno splnitelná, ale může se stát, že ve svém inventáři máte 2000 a více předmětů a v tomto případě již žádné další nezískáte.

A jaké že předměty můžete hackováním portálů získat? Prakticky téměř všechny, se kterými se můžete ve hře setkat .. Některé budou „z portálu padat“ relativně často, některé opravdu jen výjimečně. Všechny common (běžné) předměty není těžké získat, budete se s nimi při hackování setkávat často. Daleko méně častěji budete získávat předměty ze skupiny rare (vzácné) a logicky ještě méně často ty označené very rare (výjimečné).
Neplatí zde žádné pravidlo o množství či pravděpodobnosti získání běžných nebo ‚lepších‘ předmětů, vše je generované hodně náhodně. Stručně řečeno, čím více portálů hacknete, tím je vyšší šance získat ‚extrabuřty‘ do hry :]. Typickým příkladem jsou například viry, čistě statisticky (podle zkušeností hráčů) je četnost získání viru přibližně jeden na cca. 800 hacků ..

Co se týče úrovně získaných předmětů, zde už jsou pravidla o něco jasnější. Obecně řečeno, hráč získává většinu předmětů na takové maximální úrovni, jaká je buď jeho, nebo hackovaného portálu, počítá se vždy ta nižší z nich. Pro příklad, hráč na páté úrovni, který bude hackovat P4 (portál čtvrté úrovně), nejpravděpodobněji získá „čtyřkové“ předměty. Toto pravidlo neplatí vždy, obzvláště pokud je úroveň hráče a portálů hodně rozdílná.

Je také o něco pravděpodobnější, že při hackování portálu vlastní strany získáte spíše předměty pro budování portálu (rezonátory) a při hacknutí portálu protistrany předměty potřebné spíše pro útok (burstery), ale toto se ze strany Niantic až nepříjemně často mění, takže to neberte jako závazné pravidlo.

Při hacknutí portálu můžete získat opravdu rozdílné množství a ‚kvalitu‘ předmětů .. Obecné pravidlo je to, že při hack portálu vlastní strany téměř vždy získáte alespoň jeden předmět (pokud tedy nepřekročíte danou rychlost přesunu mezi portály, například při cestě autem), při hackování cizího portálu nemusíte získat zcela nic.
Množství předmětů je prostě čistě náhodné, někdy „hack ani nestojí za to“, jindy „se povede“ :].

Povedeny hack

 

Hack portálu v praxi

Při hackování portálu máte na výběr dvě možnosti. Buď pouze hacknete portál, nebo zkusíte získat více předmětů pomocí „minihry“, pomocí glyphů. První způsob je snadný a rychlý, avšak pomocí glyphů můžete za obětovaný čas a trochu potrápení paměti získat více a zajímavějších předmětů.

Pokud jste v dosahu portálu a máte dostatek XM, stačí kliknout pouze na hackovaný portál a v kartě s podrobnostmi o portálů stisknout krátce tlačítko HACK portal.

Hack portalu

 

V závislosti na rychlosti odezvy serverů se vám po chvíli ve spodní části aplikace zobrazí seznam předmětů, které jste získali:

Hack portálu

 

Získávané předměty uvidíte během hacku i v animaci u portálu, tabulku se získanými předměty vymažete jednoduchým kliknutím na plochu aplikace.

Druhou možností hacku portálu je „glyfování“. Niantic se snaží v poslední době nutit hráče k tomuto způsobu, ať už to je samozřejmě získávání vice předmětů, body k novější medaili Translator, nebo zvýšení pravděpodobnosti úspěšného hacku v případě nepřátelského portálu.

Princip hacku je shodný, ovšem v tomto případě na kartě portálu podržíte tlačítko HACK o něco déle, až se objeví nová obrazovka:

Hack portalu glyph

 

Na obrazovce vidíte matici bodů, které se v určitém pořadí propojí, propojení vytvoří znak (glyph). Aplikace vám nejprve tento znak ukáže a vaším úkolem je následně tento znak prstem nakreslit, ve správném pořadí a v daném čase. Počet znaků je daný podle úrovně portálu, od jednoho glyphu až po maximálně pět. Každý glyph je pojmenovaný, v souhrnné tabulce na konci glyphování se vám názvy použitých glyphů ukáží.

Příklad jednoho ze znaků (glyphů):

Glyph

 

Na zopakování ukázaných glyphů máte daný čas, odpočet vidíte v horní části obrazovky. Jakmile se zobrazí všechny glyphy, objeví se nápis GET READY … a jakmile zmizí, začínáte ‚psát‘ požadované glyphy vy.

Záleží jen na vaší šikovnosti a paměti, kolik znaků a jak správně zvládnete zopakovat. Čím více glyphů zadáte správně, tím větší „odměnu“ na konci získáte. Pokud správně zopakujete všechny požadované glyphy, získáváte navíc i body do medaile Translator.

Na zadání požadovaných glyphů máte pevně daný čas (podle jejich počtu), pokud je ale zadáte rychleji, získáváte navíc i zajímavý „speed bonus“.

Glyph speed bonus

 

Zadávání glyphů můžete kdykoliv přeskočit kliknutím na spodní tlačítko BYPASS (výsledek bude stejný, jako byste nezadali žádný správný glyph), případně nemusíte čekat na zobrazení výsledku a můžete stisknout tlačítko DONE, jakmile se zobrazí (pozor jen na to, abyste omylem nestiskli BYPASS místo DONE a zrušili tak úspěšné glyphování :] ..).

Na rozdíl od běžného hacku se vám zobrazí dvě spodní obrazovky se získanými předměty, první je stejná jako za běžný hack, druhá (často zajímavější) je ‚bonusová‘ za glyphy. Tyto bonusy se navíc zobrazují i v animaci předmětů, které z portálu získáváte (čísla +1, +2 atp.)

Nenechte se na začátku odradit zdánlivou složitostí, chce to trochu praxe a rychle se budete zlepšovat. Kromě dobrého pocitu z tréninku vašich kognitivních funkcí :] je také dobré vědět, že stačí správně zadat i jen jeden glyph ve správném pořadí a už získáte extra předměty. A pokud se ‚netrefíte‘ ani do jednoho glyphu, nic se neděje, výsledek je stejný jako byste portál pouze ‚jednoduše hacknuli‘.

Znaky se dají i naučit podle jmen, na Google Play jsou k dispozici i aplikace, které vám pomohou se glyphy učit. Je také dobré vědět, že počet sekvencí je omezený, postupně zjistíte, že některé znaky se opakují ve stejném pořadí.
V každém případě, pokud nespěcháte, najisto zkoušejte hackování portálů pomocí glyphů, má to v podstatě jen samé výhody :]

 

Časové intervaly

Bylo by hezké mít možnost portály hackovat neustále dokola, ale hra je nastavená tak, že počty jsou omezené. Konkrétně po každém hacku je nutné počkat 300 sekund (5 minut), než je možné portál opět hacknout. Pokud se o to pokusíte dříve, hack se nezdaří (hláška „Portal is too hot“). Toto můžete opakovat celkem čtyřikrát, poté je portál „vypálený“ (burnout) a je nutné čekat čtyři hodiny do dalšího hacku.
Omezení se počítají na každého hráče samostatně, pokud tedy bude zároveň hackovat portál hráčů více, nijak se jejich počty hacků a časové intervaly neovlivňují.

Toto omezení neplatí ovšem vždy, „čekací doby“ i počet hacků portálu je možné ovlivnit (vždy k lepšímu) pomocí módů, které lze do portálu osadit. Konkrétně jsou to módy Heat Sink a Multi-hack, pro podrobný popis si je zobrazte na uvedených odkazech. Tyto módy se dají samozřejmě i kombinovat, do celkového počtu čtyř módů v jednom portálu.

Pro příklad, pokud bude portál osazený jedním very rare Heat Sinkem a jedním rare Multi-hackem, z původních čtyř hacků v intervalu pěti minut máte možnost tento portál (do vypálení) celkem 12x s intervalem 90 sekund, takže za necelých sedmnáct minut můžete z takového portálu získat o poznaní více předmětů.
Čtyřhodinový „burnout“ interval však ovlivnit nijak nelze, ani pomocí módů.

Mody

 

Uvedené módy se například s oblibou používají při stavbě tzv. farem, více portálů na jednom místě, pří hromadnějších akcích hráčů. Farmy jsou výborným zdrojem herních předmětů a tak je dobré tyto předměty získat v co možná největším množství v krátkém časovém intervalu (než si farmy všimne protistrana a přijde ‚zjednat pořádek‘ :] ..).

 

Doporučení

Počet hacků není ve hře nijak omezený, naopak se jejich množství započítává do medaile Hacker a pokud budete úspěšně hackovat pomocí glyphů, tak i do medaile Translator. Proto kdykoliv to bude možné, hackněte jakýkoliv portál, který máte v dosahu radaru. Herních předmětů je většinou nedostatek a tak využijte jakékoliv možnosti si je doplnit. Vždy je zde navíc šance, že získáte nějaké vzácné nebo výjimečné předměty. A čím více hacků provedete, tím jsou vaše šance vyšší.

Pokud při přesunu mezi portály používáte například automobil, je dobré vědět, že při překročení rychlosti nad cca 50-70km/hod se může stát, že hack portálu bude neúspěšný („Hack acquired no items„), podobně jako se to stává u hacku nepřátelského portálu. Stačí chvíli u portálu počkat (cca minuta) a zkusit hack znovu.

Může se také stát, že některých předmětů už budete mít přebytek a buď pro ně máte jen malé využití, nebo zbytečně zabírají místo v inventáři. Typickým příkladem jsou třeba Média, velmi slabé burstery nebo třeba R7 (‚sedmičkové‘ rezonátory). Pak máte několik možností, jak se jich zbavit. Buď je odhodíte na zem (drop), nebo věnujete jinému hráči (také drop nebo předání v capsuli), případně nejčastěji je prostě tzv. zrecyklujete. Recyklovat se dají předměty nyní již naštěstí hromadně, což značně ušetří čas a navíc za recyklaci získáváte XM energii, podle úrovně předmětů.

Zajímavostí může být získávání klíčů od portálu. Obecné pravidlo (v současné době) je to, že pokud klíč od portálu v inventáři nemáte, je hodně vysoká pravděpodobnost, že jej při hacknutí získáte. Naopak pokud již klíč v inventáři máte, je téměř vyloučené jej pomocí hacku získat. Z toho plyne poučení, že pokud chcete mít v inventáři od jednoho portálu klíčů více, je dobré klíč nebo klíče od hackovaného portálu buď dočasně položit na zem (drop) a po hacku sebrat (pickup), nebo si klíč přesunete v inventáři do capsule. Výsledek je stejný, položení na zem je ale často rychlejší.

 


Diskuze k příspěvku: IngressMania Fórum