Portály – objevujeme a obsazujeme

Ve hře Ingress jsou portály vcelku důležitá součást hry. Vzhledem k tomu, že hlavním cílem hráčů by mělo být propojování portálů a vytváření polí, která pokrývají co největší počet reálných obyvatel, je dobré mít k dispozici co největší množství těchto portálů, míst s vysokou koncentrací tajemné hmoty, obsazených vlastní frakcí.

Při spuštění Ingress na podzim loňského roku vznikly první portály v laboratořích Niantic, hlavně z obrázků z Piccasa nebo těch, které měl Google k dispozici včetně pozice GPS. Ve chvíli, kdy začali hrát Ingress další a další hráči, vznikaly a stále vznikají nové portály. Nyní vznikají hlavně na návrh samotných hráčů, kteří přeci jenom znají své město daleko lépe :].

Navrhování portálů bude námět na samostatný článek, ale je dobré vědět, že v dnešní době to mohou hráči provést přímo z aplikace a musí se smířit s tím, že doba schvalování portálů je v současnosti přes půl roku ..

Při hraní Ingress se setkáte s portály buď neosazenými (neutrálními) nebo zabranými jednou z frakcí.

Neosazených portálů bývá, v závislosti na tom jak intenzivně v dané oblasti hra probíhá, vcelku málo. Může k tomu dojít nejčastěji tak, že se portál nově objeví na základě schváleného návrhu ze strany hráče nebo Niantic, méně často díky tomu, že energie portálů se vyčerpá (každý den energie portálu ubývá a pokud ji hráči nedoplňují, dříve nebo později se zabraný portál opět změní na neutrální). Anebo i tak, že protistrana portál ‚shodí‘ a nezabere pro svojí stranu, ale to je spíše jen teoretická možnost :] .. A samozřejmě, ve chvíli, kdy úspěšně zaútočíte na nepřátelský portál a pomocí zbraní vyčerpáte veškerou XM energii z rezonátorů, které v portálu jsou osazené, portál se změní též v neutrální.

Neutrální (neobsazený, unclaimed) portál poznáte ve hře vcelku snadno. Na Ingress Intel (přístupný přes webový prohlížeč) je zobrazený jako šedý kruh. Abyste ale viděli i tyto neutrální portály, je nutné mít přiblížení mapy takové, aby zobrazovala všechny portály (pravý dolní roh, ve filtrech musíte vidět Level L0), takže při hledání nových portálů je nutné mapou hodně ‚listovat‘ a posouvat si mapový podklad.

Ve skeneru (mobilní aplikace) uvidíte neutrální portál v šedé barvě, nejsou na něj z principu navázány žádné rezonátory. Pokud je portál zbarvený zeleně nebo modře, je již obsazený jednou z frakcí.

2014-12-27_portal_neutral

Neutrální portál v Intelu a skeneru

 

A jak neutrální portál zabrat pro svoji frakci? Velmi jednoduše! Stačí do neutrálního portálu umístit alespoň jeden vlastní rezonátor. V té chvíli se z neutrálního portálu stane obsazený a vy obdržíte 500 AP za obsazení portálu (plus 125 za umístění rezonátoru). Změní se barva portálu a pokud na portál kliknete, v kartě s podrobnostmi o portálu máte mnohem více možností.

 

Osazujeme rezonátory

Rezonátory slouží jako zásobník energie portálu. Portál je možné osadit až osmi rezonátory, což se zpravidla i tak děje (za každý rezonátor máte 125 AP, za zabrání 500 AP, za plné osazení dalších 250 AP). Množství a úrovně rezonátorů, které jsou v portálu osazeny, určuje pak vlastnosti portálu. To jest množství energie, které je v portálu k dispozici (součet energií v každém osazeném rezonátoru), vlastní úroveň portálu (level), který se vypočítává matematicky jako průměr úrovní rezonátorů (vždy zaokrouhlený na celé číslo směrem dolů), maximální vzdálenost, na kterou je možné portál propojit s dalším a obecně míru obrany při případném útoku ze strany protihráčů.

Při osazování portálu rezonátory doporučuji trochu přemýšlet, protože se to ve výsledku vyplatí :]. Rezonátory lze osadit do portálu z různé vzdálenosti. Hlavně z hlediska obrany portálu před útokem je vhodné tyto rezonátory osazovat z maximální možné vzdálenosti od portálu, ze které to ještě lze udělat. Tato vzdálenost je daná dosahem radaru ve skeneru, obecně řečeno při osazování by měl být portál těsně na okraji radaru (žlutého či modrého kruhu, podle frakce).
Jaký to má důvod? Jednoduchý, při útoku je nejvíce poškozený rezonátor, pokud se XMP burster odpálí přímo nad ním. Čím je větší vzdálenost portálu od útoku, tím se snižuje poškození a tím pádem zvyšuje obrana. Pokud jsou tedy protilehlé rezonátory v portálu umístěné od sebe co nejdále, můžete tak ztížit útočníkovi dobytí portálu. Pokud naopak osadíte rezonátory co nejblíže portálu (hráči přezdívané, s pominutím, „na prdelní díru“), značně mu tím při dobývání pomůžete!

Rezonátory se umísťují automaticky do všech osmi světových směrů. Drobná pomoc ze strany Niantic je zde v tom, že není nutné fyzicky všechny tyto strany postupně obcházet, ale buď ručně nebo automaticky nechat umísťovat rezonátory z jednoho místa do všech stran. Pokud jste právě začali hrát a jste na první úrovni (levelu), je zcela jedno, jak rezonátory osadíte, můžete používat pouze ty nejnižší. S přibývající úrovní hráče však doporučuji umísťovat rezonátory ‚symetricky‘, na dvě protilehlé světové strany umístit nejsilnější. Opět je to z důvodů obrany, ovšem pokud máte v okolí silné protihráče, nebo nejste alespoň na šesté úrovni, nemá moc smyl toto řešit, silnými zbraněmi protivník stejně zničí vše.

V praxi se tedy nejčastěji hráč postaví kamkoliv co nejdále od portálu (ale stále tak aby byl portál na hranici dosahu radaru) a začne s osazováním rezonátorů.

2014-12-27_portal_osazeni_vzdalenost

Maximální vzdálenost při osazování rezonátorů

 

Jak tedy osadit rezonátory do portálu? Musí být splněno:

 • portál je neutrální, nebo zabraný vlastní frakcí a má volný slot pro rezonátor
 • musíte mít potřebný rezonátor v inventáři
 • musíte mít dostatečnou energii XM, potřebnou pro umístění rezonátoru
 • portál musí být v dosahu radaru (kruhu kolem středové šipky pozice hráče), nejlépe na jeho hraně co nejdále od portálu

Do každého portálu lze umístit maximálně osm rezonátorů. Můžete buď osadit rezonátor do volného slotu, nebo povýšit (upgrade) některý ze stávajících, vždy ale na vyšší úroveň. Povyšovat můžete jak vlastní, tak i cizí rezonátory (vlastní frakce, samozřejmě). Pro případné propojení dvou portálů je nutné, aby v obou portálech bylo všech osm rezonátorů.

Klikněte na portál, do kterého chcete rezonátory umístit. Objeví se karta s detailem portálu. V pravé části klikněte na tlačítko DEPLOY (umístit). Objeví se nové okno, s přehledem slotů pro rezonátory:

2014-12-27_portal_osazeni_sloty

 

V horní části vidíte oktagram (osm slotů), kdy jeden z nich je označený červenou tečkou pro orientaci, značí sever. Ve spodní části se nachází lišta se seznamem rezonátorů, které máte k dispozici v inventáři. Kliknutím na slot vyberete ten, který chcete osadit, v seznamu rezonátorů vyberete potřebný rezonátor a osazení potvrdíte spodním tlačítkem CONFIRM.
Pokud nechcete rezonátory osazovat přesně do pozic, stačí pouze dále mačkat tlačítko CONFIRM, až se osadí všechny rezonátory, které chcete v portálu mít. Pokud, hlavně na vyšší úrovni hráče, chcete rezonátory umisťovat podle světových stran tak, aby portál byl co nejsilnější v obraně, vybíráte sloty pro osazení kliknutím. Pro příklad, hráč na osmé úrovni může umístit R8 (rezonátor osmé úrovně) na sever, R7 na jih, po dvou R6 na východ a západ a zbytek ‚kam se vejde‘.

Je třeba také znát, jaké úrovně rezonátorů se dají do jednoho portálu od jednoho hráče umístit. Shrnuto to je například v této tabulce:

Úroveň hráčeKonfigurace portáluVýsledná úroveň portálu
L18x L1P1
L24x L2 + 4x L1P1
L34xL3 + 4x L2P2
L44x L4 + 4x L3P3
L52x L5 + 4x L4 + 2x L3P4
L62x L6 + 2x L5 + 4x L4P4
L71x L7 + 2x L6 + 2x L5 + 3x L4P5
L81x L8 + 1x L7 + 2x L6 + 2x L5 + 2x L4P5

Jak vidíte, zatímco R1 (rezonátorů první úrovně) může jeden hráč umístit všech osm, tak v případě R7 nebo R8 je možné použít na jeden portál pouze jeden kus. Ptáte se tedy, jak pak je možné vytvořit třeba P6 (portál na šesté úrovni)? Vcelku snadno, ale musí se na to domluvit více hráčů. Zde právě začíná týmová spolupráce! Ani ‚osmičkový‘ hráč sám o sobě nevytvoří portál vyšší úrovně jak pět. Takže například na vytvoření P7 portálu jsou už zapotřebí například tři A8 hráči, nebo 2x A8 a 2x A7 hráči, případně osm ‚sedmiček‘ :].

A proč volit jednotlivé sloty a osazovat rezonátory ‚rozumně‘? Oblíbené jsou v tomto směru hlavně portály, kde se rezonátor umístí na nějaké nepřístupné místo (budova, zahrada, voda atp.), takže při útoku není možné se dostat přímo na místo rezonátoru :]. A nemusím zdůrazňovat, že na tato místa se nejraději umísťují rezonátory těch nejvyšších úrovní, s jejichž shozením má útočník nejvíce problémů! Pokud je portál dostupný ze všech stran, je nejrozumnější umístění rezonátorů ‚symetricky‘, do čtyř stran umístit silné, mezi ně pak slabší, neosazovat do jednoho směru všechny silné rezonátory, které máte k dispozici.

Pokud portál osazujete sami, portálové rezonátory se snažte osadit vždy všechny, zvláště na nižších úrovních hráče. Má to několik výhod:

 • úroveň portálu je co nejvyšší, důležité pro získávání předmětů z portálu (hackování)
 • získáváte cenné AP (Action Points, herní body), které vám pomohou k vyšším herním úrovním
 • počet osazených rezonátorů za celý průběh hraní Ingress se vám sčítá a později vám pomůže k získávání potřebné medaile
 • jen portál s plně osazenými rezonátory je možné propojit (linkovat) s jiným portálem a tvořit tak pole

Často ve hře uvidíte portály, které hráči osazují jedním nebo pár rezonátory. Má to své důvody, spěch, nedostatek rezonátorů nižších úrovní, hráč v ‚cizím městě loví unikáty‘ ap. Alespoň na začátku hraní si z toho neberte příklad a opravdu osazujte rezonátory v co možná největším množství, vyplatí se to!

Jak už víme, to, jaké se do portálu osadí rezonátory, ovlivňuje vlastnosti portálu. Co je pro hráče asi nejdůležitější, je úroveň předmětů, které lze z portálu při tzv. hacku získat. Zatímco z portálu vlastní frakce ‚vypadnou‘ nějaké ty itemy prakticky pokaždé, při hacku portálu protistrany je šance na úspěšné získání předmětů nižší, máte tak 30-50%  naději, že něco získáte. Navíc vás portál ‚lehce kousne‘, přijdete o část svých XM (záleží na úrovni portálu). Plus ale získáte 100 AP, i když žádné předměty nezískáte, prostě něco za něco :].

Pokud chcete získat při hacku co nejvyšší předměty, je tedy vhodné mít k dispozici portály na co nejvyšší úrovni. To, jaké předměty získáte, záleží nejen na úrovni portálu, ale i na úrovni hráče. Dá se obecně říci, že pokud se úroveň hráče shoduje s úrovní portálu, získá nejčastěji předměty stejné úrovně. Pokud je úroveň hráče nižší než je portál, pravděpodobně získá většinu předmětů na své úrovni, některé budou vyšší. Pokud je úroveň hráče vyšší, při hacku spíše získá předměty na úrovni portálu .. Úroveň získaných portálů tedy ovlivňuje spíše úroveň portálu.
Pro příklad, hráč na sedmé úrovni, který hackuje ‚pětkový‘ portál, získává nejčastěji předměty na páté úrovni, občas ‚něco šestkového‘, výjimečně předměty na sedmé úrovni. Proto je vhodné se na vyšších úrovních dohodnout s více hráči, takzvaně ‚postavit farmu‘, osadit více portálů pohromadě co nejvyššími rezonátory a následně tyto portály využít co nejvíce, hackovat je ‚do vypálení‘, to jest 4x s intervalem pěti minut (jde vylepšit módy). Což se většinou povede, než to protistrana zaznamená a pokusí se tuto ‚farmu‘ zničit, než se obnoví čtyřhodinový interval pro další hackování. Protože vyzbrojení protistrany je opravdu nežádoucí, že :]

Další vlastnost portálu, která je přímo ovlivněná osazenými rezonátory, je maximální možná vzdálenost, na kterou je možné portál propojit linkem s jiným. Pro představu se podívejte na tuto tabulku. Pokud tedy plánujete propojit vzdálené portály, je nutné mít portál, ze kterého propojujete, na co nejvyšší úrovni.

 

Osazujeme módy

Do portálu je možné osazovat nejen rezonátory, ale i módy. Každý umístěný mód vždy vylepšuje nějakým způsobem portál, ať už je to pasivní obrana portálu, možnost zkrácení intervalů mezi hacky, zvětšení množství hacků nebo vetší možná vzdálenost při propojování portálů.

Každý portál je možné osadit až čtyřmi módy a každý hráč může mít v portálu osazeny až dva módy. Umístěné módy není možné z portálu nijak odstranit či povýšit na ‚lepší‘, takže při jejich osazování přemýšlejte! Bývaly doby, kdy mohl jeden hráč osadit všechny čtyři volné pozice (sloty) módy a zároveň své vlastní v případě potřeby zničit a nahradit, v té době byly k dispozici pouze štíty. Poté Niantic změnil pravidla na pouze jeden možný osazený mód v portálu, což ovšem vyvolalo takovou negativní odezvu, že dnes jsou možné dva módy za každého hráče, ovsem bez možnosti jejich změny.

Módy do portálu osazujeme velmi podobně jako rezonátory. Podmínky pro osazení módu jsou:

 • musíte mít samozřejmě mód v dispozici v inventáři
 • radar ve skeneru musí být v dosahu portálu, vzdálenost zde nehraje roli
 • musíte mít potřebnou energii XM na osazení módu

Ve skeneru (mobilní aplikaci) kliknete na portál v dosahu, objeví se podrobná karta portálu. Zde klikněte na tlačítko MOD status a objeví se nové okno s přehledem slotů pro módy.

2014-12-27_portal_osazeni_mody

 

Jednotlivé sloty je možné vybírat kliknutím, ve spodní části je seznam módů, které máte ve svém inventáři (stejně jako v případě rezonátorů zde je možné vodorovně listovat prstem). Vyberte slot, vyberte vhodný mód a klikněte na spodní tlačítko INSTALL.

Podrobný popis jednotlivých módů, které je možné do portálu umístit, najdete v odkazech na ně.

Štíty

Štíty slouží k pasivní obraně portálu při útoku protihráče. Máme k dispozici nyní již čtyři varianty štítů, common (běžné), rare (vzácné), very rare (výjimečné) a nově AXA štíty. Liší se v síle obrany, princip je u všech stejný. Každý štít má dvě vlastnosti, zmírnění síly útoku (mitigation) a odolnost proti zničení (Remove Stickiness). Co tyto vlastnosti znamenají najdete v podrobném popisu štítů v části webu Inventář.

Turret a Force Amp

Turrety (T) a Force Amp (FA) jsou spolu se štíty módy, které pomáhají v pasivní obraně portálu. Oba dva módy má smysl do portálu osazovat pouze po jednom, viz. jejich popis. Turret násobí počet útoků portálu proti útočníkovi, Force Amp zvyšuje sílu tohoto útoku. Nemají žádné varianty, jsou to rare (vzácné) předměty. Velmi oblíbená je kombinace obou těchto módů v jednom portálu.

Multi-hack a Heat Sink

Tyto módy, osazené v portálu, umožňují hráčům rychleji a častěji získávat předměty z portálů, při tzv. hackování. Každý portál, i neutrální nebo nepřátelský, lze hacknout a to v nejkratším intervalu pěti minut (300 sekund) od předchozího hacku. Toto můžete opakovat celkem čtyřikrát a pak je portál tzv. vypálený (burnout).
Tyto intervaly a počet hacků do vypálení lze ovlivnit právě pomocí Multi-hack (MH) a Heat Sink (HS).

Link Amp

Tento mód je asi nejméně používaný ve hře, jeho praktické využití je malé. Každý portál má, podle úrovně (osazených rezonátorů), stanovenou maximální vzdálenost na kterou je možné jej propojit s jiným portálem. A právě Link Amp tuto vzdálenost prodlužuje.

 

Jaká je tedy ‚strategie‘ jak a jaké módy do portálů osadit, jak vybrat co nejlepší kombinaci? To bude záležet na tom, kde je portál umístěný a jakou ‚roli‘ plní .. Univerzální doporučení neexistuje, zde je pár příkladů:

 • pokud chcete osamocený portál co nejvíce ‚obrnit‘ proti útoku protihráčů, použijte co možná nejsilnější štíty
 • pokud chcete, aby útočník přicházel o co nejvíce XM energie (pasivní obrana portálu), použijte Turret a Force Amp
 • pokud je více portálů blízko sebe a chcete co možná nejsilnější obranu v kombinaci s ubíráním XM energie útočníka, kombinujte silné štíty spolu s Turret a Force Amp. Pokud bude útočník odpalovat silné burstery nebo Ultra Strike, každý portál v dosahu útoku se bude bránit a ubírat útočníkovi XM, jeho zásoby Power Cubes nejsou neomezené a poskytne vám to čas pro dobíjení energie rezonátorů
 • pokud stavíte ‚farmu‘ a chcete získat co nejvíce předmětů za co nejkratší čas, osazujte hlavně Multi-hack a Heat Sink, co nejvzácnější

V každém případě je výhodné osazovat módy alespoň ve dvou hráčích, umístit do portálu co nejvíce módů. Nově se také celkový počet umístěných rezonátorů započítává do medaile.

Malé upozornění: pokud se budete mezi portály přesunovat vyšší rychlostí, například autem, může se stát, že jakákoliv herní operace bude neúspěšná. Limit je cca 50-70km/hod. Hack portálu, osazení rezonátory nebo módy, útok na portál, link na jiný portál, vše bude neúspěšné. Navíc pravděpodobně nenávratně přijdete o použité herní předměty, například položený klíč před hackem portálu zmizí ap. Stačí ale chvíli počkat, přibližně jednu minutu a vše bude již v pořádku.

Tip: při osazování rezonátory je občas užitečné jeden rezonátor umístit blízko středu portálu, obzvláště pokud jsou v portálu obranné módy. Důvod je ten, že pokud protihráč na portál zaútočí například nízkým XMP bursterem, nebo Ultra-Strike, portál se pasivně brání pouze ve chvíli, kdy útok zasáhne rezonátor. A pokud jsou rezonátory umístěné daleko od středu portálu, útok je nemusí zasáhnout, ale přesto například v případě US jsou módy v portálu ničené ..

 

Závěr

Hráči by se měli snažit zabrat pro svoji stranu co nejvíce portálů, které jsou v jejich dosahu. A osadit je co nejvyššími rezonátory a módy, aby bylo možné je co nejlépe bránit, propojovat a získávat z nich při hacku předměty co nejvyšších úrovní. A naopak, pokud objevíte portál protistrany, snažit se jej zničit a zabrat pro svoji stranu tím rychleji, čím je jeho úroveň vyšší.

 


Diskuze k obsahu stránky: IngressMania Fórum