Portály – plníme mise

Přibližně v září loňského roku přibyla do hry možnost plnění misí. Mise jsou v praxi nejčastěji trasy mezi portály, kde je nutné u každého portálu vykonat stanovenou akci (nejčastěji hack, osazení rezonátorem, módem, případně vytvoření linku nebo pole).

Původní účel misí měla být pro hráče inspirace na zajímavou cestu, poznání nových místních zajímavostí nebo zajímavý výlet. Bohužel s plněním misí se pojí i možnost získání bodů do medaile SpecOps, takže hráči stále více navrhují nesmyslné a krátké mise, jen jako zdroj potřebných bodů do medaile ..

Mise navrhují hráči sami, je k tomu určený nástroj od autorů hry, Ingress Mission Creator Tool. Záleží na hráči, jak zajímavou a složitou misi navrhne, před zveřejněním musí misi Niantic schválit.

 

Kde a jak mise najdu?

Je více způsobů, jak můžete mise najít. Pomocí skeneru, informace u portálu, přímo v Intelu nebo v některém ze seznamů misí (většinou značně omezené).

Pokud používáte Ingress Intel, můžete si zobrazit mise i mimo vaše okolí. Jsou dva způsoby, jak misi objevit. Portály, na kterých začíná alespoň jedna mise, mají v kruhu portálu symbol mise a po kliknutí na detail portálu uvidíte u popisu portálu i zprávu „Missions starting here“.

Mise

 

Pokud na nápis kliknete, objeví se v pravém spodním okně informace o misi.

Mise

 

Vidíte zde hlavičku mise s názvem, náhledovým obrázkem, autorem mise, orientační délkou trvání (nutné brát s rezervou), stručným popisem a požadovanou akcí u minimálně prvního portálu.

Druhou možností, jak objevovat mise, je kliknout přímo na tlačítko Missions ve spodním pravém rohu a zobrazíte si tím seznam misí, které začínají na portálech, které máte právě zobrazené (případně v blízkém okolí).

Mise

 

Pokud na některou misi kliknete, zobrazí se vám na mapě pouze portály, kterých se mise týká (pokud není postup v misi skrytý). Ostatní portály se nezobrazují.

Mise

 

Další možností jak objevovat mise, je skener. Seznam misí ve vašem okolí najdete po kliknutí na OPS > MISSIONS, uvidíte zde seznam. Splněné mise jsou označené barevně. Je zde nově i uvedená vzdálenost prvního portálu od vaší aktuální pozice, do vzdálenosti cca 10km. Maximální počet zobrazených misí je 25.

Mise

 

Pokud jste radarem v dosahu portálu, na které mise začíná, stačí v kartě s podrobnostmi portálu kliknout na tlačítko MISSIONS, zobrazí se podobné okno, ale pouze s misí či misemi, které na daném portálu začínají. Stačí na misi kliknout a zobrazí se údaje o misi, podobné jako v Intelu.

Mise

 

Ve skeneru jsou navíc portály, na kterých začíná mise, označené barevným kruhem kolem portálu.

Mise

 

 

Jak začít plnit misi

Když už máte misi vybranou, musíte se dostat k počátečnímu portálu tak, aby byl v dosahu radaru. Klikněte na portál a v zobrazené kartě s podrobnostmi o portálu klikněte na tlačítko MISSIONS (pokud není aktivní, buď na tomto portálu mise nezačíná, nebo nejste v dosahu portálu).

V zobrazeném seznamu se všemi misemi, které na portálu začínají (většinou pouze jedna), klikněte na tuto misi. Zvolte tlačítko START.

Mise

 

V závislosti na zadání autorem mise začínáte plnit první úkol týkající se portálu. Musíte buď hacknout portál (nejčastěji), nebo umístit do portálu mód, zabrat portál pro svoji stranu (případně povýšit alespoň jeden rezonátor na vyšší nebo osadit do portálu mód), vytvořit link vedoucí z portálu, případně vytvořit pole anebo zadat heslo podle nápovědy.

Mise

 

Jakmile požadovaný krok splníte, označí se jako splněný a je vám ukázaný požadovaný další krok na dalším portálu.

Mise

 

Tento portál se barevně označí, uvidíte jej, jakmile se dostane do dosahu skeneru. Pokud si zobrazíte seznam úkolů mise, uvidíte označené ty, které už máte splněné.

Mise

 

Mezi portály jste navigováni skenerem, vidíte směr a vzdálenost k dalším portálům.

Mise

 

Pokud splníte zadání na posledním portálu, mise se uzavírá, máte splněno. Zobrazí se závěrečná obrazovka mise, získáváte bod do medaile SpecOps, náhledový obrázek se přidá do seznamu misí na vašem herním profilu a misi můžete ohodnotit.

Mise

 

Závěr

Plnění misí je nepovinná činnost a je možné ji využít k získání potřebné medaile pro postup na vyšší úroveň. Misi můžete kdykoliv přerušit, případně během mise provádět další herní úkony. I splněnou misi si můžete zopakovat, pokud k tomu máte důvod, jen se již nezapočítává do SpecOps.

Podle toho, jak autor mise určí, můžete objevit mise, kde dopředu víte, v jakém pořadí a jaké portály se mise týkají. Nebo budete znát pouze první portál mise a další portály se zobrazují až po splnění úkolu na předchozím portálu. Případně jsou i mise, kde úkoly na portálech můžete plnit v libovolném pořadí. Vše záleží na tom, jak byla mise vytvořená.

Některé mise jsou „řazené do série“, nejčastěji to jsou mise v jednom městě, náhledové obrázky mise tvoří například název města nebo nějaký tématický celek (glyphy, obrázky z filmů atp.). Pro příklad je zde náhled na splněné mise hráče @spinaspinovic, který má splněno velké množství misí a s jeho laskavým souhlasem se zde můžete na příklad těchto misí podívat:

2015-05-28_mise14

Klikněte pro zvětšení

 

Nedávno Niantic uvedl nové události, tzv. Misson Day, kde úkolem hráčů je splnit zadané mise, získávají tím další medaili, která se sice do medailí nutných pro úrovně nezapočítává, ale je to další z ‚trofejí‘ podobně jako například medaile za anomálie.

Původní myšlenkou misí, kterou by se autoři misí (hráči, kteří mise navrhují) měli řídit, je ukázat ostatním hráčům zajímavou část města nebo území. Což by mělo být třeba zajímavé pro návštěvníky, cizince ap. Mise se dají vylepšit o doplnění zajímavostí k místům, kterých se mise týká, mise by měla být hratelná i pro cizince, kteří nemusejí ovládat jazyk dané země (důležité hlavně při otázkách, kdy je zapotřebí správně odpovědět).
Realita je bohužel často jiná, většina misí nezabere více jak pár minut, pokud jsou portály již zabrané pro vlastní stranu a prolinkované, není možné některé úkoly splnit (aniž by hráč musel například použít virus a zničil ostatním jejich práci), otázky jsou voleny tak, aby nešly uhodnout (a tím pádem jsou mise splnitelné ‚jen pro vyvolené‘), cizinci nemají šanci odpovědět, protože nerozumí otázce .. Proste a krátce, vše záleží na těch, kdo mise navrhují a následně na Niantic, jak mise schválí.

Nenechte se ale od misí odradit, jsou zajímavé i v místech kde hrajete, případně se nechat provést městy, která budete navštěvovat :].

 


Diskuze k příspěvku: IngressMania Fórum