Portály – udržujeme a bráníme

Věnovali jste hodně energie, času, herních předmětů pro to, aby portály byly zabrané vaší stranou. Portály jsou plně osazené, vhodné módy umístěné, jsou vzájemně propojené a vytváří pole. S radostí je hackujete a získáváte z nich další užitečné předměty. Ideální stav!

Bohužel, nic nevydrží věčně.. V případě portálů máte proti sobě nejen protistranu, ale také každodenní snižování energie rezonátorů. A proto je nutné ‚se o portály starat‘, pravidelně je dobíjet a případně aktivně bránit při napadení.

Princip je v obou případech stejný, používáte svojí hráčskou XM energii a přenášíte ji do rezonátorů. Buď jste radarem přímo v dosahu portálu a dobíjíte portálové rezonátory, nebo to samé provádíte u vzdálených portálů, pomocí portálových klíčů.

 

Dobíjení portálu

Pokud chcete dobít rezonátory u portálu, který se nachází ve vašem dosahu radaru (tj. do cca dvaceti metrů od vaší pozice), stačí kliknout na tento portál a kartě s detaily portálu stisknout tlačítko RECHARGE.

Recharge portalu

 

Pokud je tlačítko RECHARGE neaktivní, buď nejste v dosahu portálu (a nemáte od něj alespoň jeden klíč), nebo jsou rezonátory v portálu plně nabité, případně nemáte dostatek XM energie potřebné k dobíjení.

V případě, že můžete rezonátory dobíjet, objeví se následující obrazovka:

Recharge portalu

 

Na této obrazovce máte všechny potřebné údaje:

  • seznam rezonátorů v portálu
  • jejich stav nabití
  • úroveň portálu, aktuální XM energii a maximální možnou

V této chvíli můžete buď dobít rovnoměrně všechny rezonátory v portálu – tlačítko RECHARGE ALL, případně kliknout pouze na konkrétní rezonátor a dobít pouze ten (tlačítko se změní na RECHARGE).

A opět máte na výběr dvě možnosti. Pokud pouze kliknete na tlačítko, dobijete rezonátor/y o 1000XM. Pokud chcete dobít rezonátory na maximální možnou energii, musíte často klikat opakovaně a po 1000XM postupně rezonátory dobíjet.
A protože takové dobíjení může být značně zdlouhavé, nově je možnost ‚rychlodobíjení‘, kdy stačí tlačítko chvíli podržet a do rezonátorů se přenese znatelně větší množství vaší XM energie. Množství záleží na vaší úrovni (levelu), částečně na úrovni portálu a také samozřejmě na množství XM energie, kterou máte k dispozici. Maximum je současně 15.000XM, rychlodobíjení se ale může samozřejmě opakovat.

Je dobré vědět, že za ‚dobití portálu‘ získáváte také drobnou odměnu a to +10AP. Proto ne vždy je dobré používat rychlodobíjení, alespoň při začátku hraní. Pokud budete dobíjet konkrétní rezonátory v portálu, je sice zisk +10AP relativně nízký, ale může se nasčítat do vcelku zajímavých hodnot :]

 

Vzdálené dobíjení

Často není možné dobíjet rezonátory přímo na místě, v dosahu portálu. Proto Niantic zavedl také vzdálené dobíjení. Je téměř totožné s výše uvedeným, v několika detailech se ale liší. Podmínkou je mít od vzdáleného portálu, stejně jako při linkování, v inventáři klíč od portálu.

Pokud od portálu, u kterého chcete dobít energii rezonátorů, máte v inventáři klíč, stačí jej v inventáři nalistovat a kliknout na jeho obrázek. V následující obrazovce je buď možné přímo kliknout na tlačítko RECHARGE (aktivní je pokud je možné rezonátory dobít a máte dostatek XM), případně opět kliknout na obrázek a na zobrazený portál kliknout, stejně jako byste byli v jeho dosahu. Objeví se karta s detaily portálu a postupujete podle výše uvedeného návodu.

V případě vzdáleného dobíjení se nemusí vaše energie využít ‚naplno‘. U blízkých portálů (například ve vašem městě) se dá říci, že přenášíte 100% energie, vám ubyde 1000XM, rezonátory  se nabijí o 1000XM. Pokud se bude jednat o dobíjení velmi vzdáleného portálu, dochází při dobíjení ke ztrátám energie ‚při přenosu‘. Do cca 50km vzdálenosti to jsou zanedbatelné ztráty, v případě portálu vzdáleného stovky nebo i tisíce kilometrů už ale ztrácíte pří dobíjení vcelku dost procent ..
Vzorec na výpočet ztrát je Účinnost (%) = 100 – (vzdálenost v km)/(5 * úroveň hráče). Pro příklad, portál vzdálený 13km má účinnost dobití 99,8%, takže téměř zanedbatelné ztráty. Pokud účinnost klesne pod 50%, vzdálené dobíjení už není možné.

Vzoreček si samozřejmě nemusíte pamatovat, při vzdáleném dobíjení uvidíte účinnost přímo na obrazovce:

Recharge portalu

 

Sice je to výjimka, ale portály se dají dobíjet i na tisícikilometrové vzdálenosti, pokud od nich máte klíče. Účinnost je špatná, ale možnost tu je (pokud někdo například hraje při dovolené na jiném kontinentu a chce ‚portál udržet při životě‘). Vzdálenostní limit se řídí podle úrovně hráče, obecně řečeno, za každou úroveň se maximální vzdálenost prodlužuje o +250 km. Maximum pro šestnáctou úroveň je tedy 4000 km.

Je dobré vědět, že vzdálené dobíjení není možné, pokud se pohybujete rychlostí nad cca 50-70km/hod (například při cestě autem). První dobití může být úspěšné, následně se ale pravděpodobně mění vzdálenost od portálu, takže další snaha o přesun energie do portálů je zbytečná :]. Stačí ale na chvíli zastavit (cca jedna minuta) a vše bude již funkční.

 

Vybíjení rezonátorů

Aby nebyl život úplně jednoduchý, rezonátory v portálech o svoji energii přicházejí nejen při útoku, ale i pravidelně, každý den. Každých 24 hodin (čas se počítá od zabrání portálu pro vlastní frakci) se energie v portálu vybije o 15%. Tyto hodnoty se občas mění, například na začátku hry to bylo 15% první den a každý další jen 10%, ale například se už portály jeden čas vybíjely o 30% denně ..

Takže jednoduchou matematikou si snadno vypočítáte, že pokud rezonátory v portálu nedobijete (případně jiný spoluhráč) více jak 7 dní, rezonátory ztratí energii a portál se stane neutrálním.

 

Bráníme portál před útokem

Častějším případem, kdy rezonátory v portálu přicházejí o svoji energii, je útok protistrany. Na rozdíl od postupného každodenního vybíjení je ztráta energie při útoku otázkou sekund, maximálně minut.. Díky možnosti nastavení upozornění na útoky však můžete portál aktivně bránit, pokud to má smysl.

Je samozřejmé, že asi nemá smysl bránit všechny portály před útoky, u některých se to ale jednoznačně vyplatí! Vždy bude záležet na posouzení aktuální situace, zda portál ‚pod útokem za to stojí‘. Pokud se rozhodnete, že ano, zde je pár rad, jak portál bránit efektivně.

Základem je portál dobře osazený rezonátory, s vhodně vybranými módy, ideálně propojený s jinými portály. Takový portál je radost bránit a noční můra útočníkova :]. Takový portál má dobrou pasivní obranu, alespoň dokud jsou v portálu osazené obranné módy a linky jsou stále aktivní.
V tomto případě máte v závislosti na síle útoku relativně dostatek času se na obranu připravit.

Málokdy se budete nacházet přímo u portálu, častějším případem je vzdálená obrana. V tomto případě můžete „pouze“ dobíjet energii rezonátorů, z vaší hráčské XM energie. Pokud tedy jste o útoku informováni a rozhodnete se portál bránit, je dobré se trochu připravit.

Základem je samozřejmě vlastnit od portálu pod útokem klíč. V inventáři si nalistujte klíč od portálu, který chcete bránit, abyste si mohli zobrazit kartu portálu a dobíjet energii. Druhou možností je kliknout v COMMu na název portálu, který chcete bránit a o jeho útoku jste v záložce Alerts nebo All informováni. Výhodou je druhé možnosti je daleko rychlejší přístup k Power Cubes kostkám, které pro obranu potřebujete.
Dobíjení probíhá stejným způsobem, jako je výše popsáno. Dobíjet rezonátory můžete buď po 1000XM kliknutím na RECHARGE ALL tlačítko, mnohem účinnější je ale ‚rychlodobíjení‘ při podržení tlačítka.

Strategií, jak bránit portál, je více, vždy bude záležet na konkrétní situaci. Nejčastěji se na začátku útoku dobíjejí všechny rezonátory, případně při déle trvajícím útoku dobíjíte už jen jednotlivé rezonátory. Jeden rezonátor se logicky dobíjí daleko lépe a rychleji, že všech osm.
Pokud budete dobíjet pouze jeden rezonátor, vybírejte ten s nejvyšší úrovní (levelem), případně takový, na který je fyzicky nejhorší přístup (ideálně v této kombinaci). Proto při osazování portálu rezonátory přemýšlejte dobře, kam který rezonátor umístit, protože nejsilnější útok probíhá pokud je útočník přímo nad daným rezonátorem.

Při útoku vám samozřejmě bude ubývat vaše hráčská XM energie. Proto je nutné ji průběžně doplňovat. Jednou možností je sbírat energii nacházející se na mapě, hlavně v okolí portálů. Druhá možnost je získávat energii z recyklace nepotřebných předmětů v inventáři. Bohužel obojí je spíše nouzové řešení a proto jediné alespoň použitelné řešení je používaní kostek (Power Cubes). V tomto případě už bude záležet na tom, jak velkou motivaci budete mít při obraně vy a naopak jak moc vytrvalý bude útočník :].
Časem se naučíte, jak relativně rychle dobíjet svojí energii z kostek. Samozřejmě na vyšších úrovních budete moci používat ‚silnější‘ kostky, takže obrana bude účinnější.

Pokud je úroveň útočníka a obránce vyrovnaná, je průběh útoku a obrany často soubojem množství předmětů v inventáři, kostek na straně obrany a bursterů a též kostek na straně útočníka .. Pokud bude obránce dobíjet pouze jeden rezonátor, může tím přinutit útočníka použít často až nepochopitelné množství ‚střeliva‘ a kostek (portály se brání pasivně a také ke každému výstřelu je nějaké to množství XM zapotřebí), obzvláště pokud je útočník tvrdohlavý. Portál třeba ve výsledku útočník zničí a zabere pro svojí stranu, ale přijde o nezanedbatelnou část svého inventáře.
A naopak, obránce může často zbytečně vyplýtvat velké množství kostek ..

Stejně jako útok, tak i obranu může provádět více hráčů. Ideální situace je ta, pokud každý brání jeden rezonátor (nebo skupinu rezonátorů). Takto bráněný portál je téměř nemožné v případě dostatku Power Cubes zničit (v ideálním světě, kdy odezvy serverů jsou okamžité..).

Je také nutné upozornit na jednu nepříjemnou skutečnost a to často pomalé odezvy herních serverů. Niantic se sice snaží tento problém řešit, ovšem často díky pomalým odezvám herních serverů ‚ztratíte‘ bráněný portál jen díky tomu, že informace dostanete se zpožděním. Vy vidíte ještě portál s plně nabitými rezonátory, bohužel v té samé chvíli jej už útočník zničil. A vám se následně zobrazí jen neutrální portál, případně už zabraný protistranou.
Obrany proti tomu není. Někdy toto způsobí mobilní operátor, častěji ale pomalé herní servery (zkušenosti lidí připojených přes wifi na páteřní síť). Když musíte čekat například na osazení rezonátoru nebo hack portálu, je pauza sice nepříjemná, ale ‚o nic nejde‘, při obraně může být pár sekund výpadku dat k .. naštvání.

Pokud jste při obraně v dosahu portálu

Když máte to štěstí a možnost být v době útoku přímo v dosahu portálu, máte daleko více možností jak portál bránit, než jen dobíjet rezonátory. Například mnohem účinnější je prostě ty zničené průběžně doplňovat :]. Rezonátorů je k dispozici většinou daleko více, než kostek, navíc za každý osazený rezonátor získáváte i AP. Pokud to čas dovolí, můžete občas osadit i nějaký obranný mód, což také vám poskytne čas pro obranu nebo dobití vlastní energie.

Pokud jsou v tomto případě síly obrany a útoku vyrovnané (předměty v inventáři a úrovně hráčů), má obránce znatelně větší šanci na ubránění než útočník portál zničit. Případně přinutíte útočníka alespoň opravdu znatelně ztenčit jeho zásoby ‚střeliva‘, což také není k zahození :].

 

Závěrem

Kdykoliv je to možné, dobíjejte rezonátory v portálech! Na plně ‚nabité‘ portály jsou daleko těžší útočit, neusnadňujte protivníkům život.
Kolem portálů se navíc každých cca. 20 minut objevuje XM energie, které je 10% aktuální XM energie portálu, takže z plně nabitého portálu můžete jako hráč získávat více energie, než z ‚téměř vybitého‘. A tuto energii použít.
Kdykoliv už máte maximální množství hráčské energie a budete se pohybovat po území, kde je možné další energii na mapě získat, raději dobijte jakýkoliv portál, než byste nechali nevyužitou energii ‚na zemi‘.

Je dobré se také mezi spoluhráči dohodnout, kdo bude udržovat energii na konkrétních portálech. Ale samozřejmě pomáhat dobíjet i jiné portály, než jen ty dohodnuté. Případně si dopředu dohodnout strategii dobíjení v případě útoků, značně to usnadní obranu. Ingress je týmová hra!

Při obraně portálu, na který je vedený útok, se dobře rozhodněte, zda má obrana smysl. A pokud ano, braňte portál efektivně. Jakmile zůstane portál bez módů a propojení s ostatními, je téměř zbytečné při silném útoku bránit všechny rezonátory, zaměřte se pouze na jeden z nich. Hodně štěstí! :]


Diskuze k příspěvku: IngressMania Fórum