Portály – útočíme a dobýváme

Jak už jsme si vysvětlili v předchozím článku Portály – objevujeme a osazujeme, portály jsou v Ingress důležitá součást hry a téměř vše se týká právě portálů. Jak už bylo vysvětleno, portály mohou být zabrány jednou či druhou frakcí, případně být neutrální. Jak obsadit neutrální portál jsme si už vysvětlili, ale co když je portál „nepřátelský“? Pořád jej sice můžeme hacknout, ale šance na získání předmětů je znatelně nižší, přijdeme nejen o energii potřebnou na hack, ale i díky obraně portálu pravděpodobně o další cennou XM (drobn7m plusem je získáni AP). Nemluvě o tom, že je nemožné nepřátelskému portálu dobít energii, propojit jej s jiným, nebo vytvořit pole.

Někdy je výhodnější hackovat cizí portály, ale ve většině případů je nejlepším řešením na nepřátelský portál zaútočit a zabrat jej pro svojí stranu!

A jak na to? Napřed je dobré vědět více o tom, jak takový útok probíhá .. Předně musíte zvážit, jaké jsou vaše možnosti. Obzvláště pokud jsou rezonátory osazené v portálu na znatelně vyšších úrovních než je vaše vlastní. Je dobré vědět, že:

  • neútočíte na vlastní portál, ale na rezonátory, které jsou v něm osazené
  • pomocí XMP bursterů ubíráte energii těmto rezonátorům
  • teprve až rezonátor přijde díky útoku o všechnu energii, přestává existovat
  • portál „se sám brání“, takže počítejte také s tím, že přicházíte o vlastní energii
  • každé odpálení XMP bursteru vás také nějakou tu XM energii dle požitého „střeliva“ bude stát
  • obrana portálu je zvýšená, pokud je osazený módy a je propojený s jiným portálem/portály
  • hráči opačné frakce mohou na útok rychle reagovat a energii resonátorů na místě i vzdáleně doplňovat

Co je tedy vaším úkolem? Snížit všem rezonátorům, které jsou osazené v portálu, XM energii na nulu, rezonátory se od portálu odpojí a zmizí a portál se stane neutrálním. Zní to jednoduše, praxe je ovšem o něco složitější :].

Hráč provádí útok vystřelením (FIRE) XMP bursteru nebo Ultra Strike. XMP burster se odpaluje vždy na místě, kde hráč právě stojí. Odpálení může provést dvojím způsobem. Buď na místě, kde stojí, podrží na radaru na chvíli prst („dlouhý klik“) a z nabídky vybere možnost FIRE XMP. Nebo klikne vpravo nahoře na OPS a v první položce Inventory vybrat burster, který chcete odpálit.

Drobný tip: nejrychleji se k nabídce bursterů dostanete pomocí filtru předmětů v inventáři, pokud zvolíte z nabídky pouze Weapons.

 

2015-01-21_utok01

 

Před útokem je dobré si také dopředu promyslet, jak bude takový útok asi probíhat. To, co vás asi bude nejvíce zajímat, je počet bursterů, které budete potřebovat na útok a zda vám bude také stačit vaše energie, XM. Až budete mít za sebou několik desítek útoků, snadno už odhadnete vaše možnosti (ale i tak vás asi často něco příjemně či méně příjemně překvapí :]..), ale hlavně na začátku hraní je dobré znát některá fakta.

Každý rezonátor má určité maximální množství energie a i každý útočný burster je schopný nějakou tu energii ubrat. Podle uvedených tabulek by to měla být „jednoduchá matematika“, kolik bursterů je nutné odpálit na zničení každého rezonátoru, ale v praxi to je o něco složitější, téměr vždy k vaší nevýhodě.

Uvedená maximální útočná síla bursteru závisí vcelku podstatně na tom, kde je burster odpálený. Maximální útok je tedy na místě, kde burster odpalujeme, s přibývající vzdáleností od odpálení útočná síla slábne. Při útoku tedy hodně záleží, v jaké vzdálenosti se od vás nachází rezonátory, na které útočíte. Podívejte se na tuto tabulku, je sice na první pohled trochu nesrozumitelná, ale dá vám představu o tom, jaké je nejvýhodnější postavení hráče při útoku: Ingress Damage Calculator .

Obecně řečeno, pokud útočíte slabšími burstery, je výhodnější se postavit vždy na rezonátor, na který útočíte, ostatní rezonátory poškodíte sice také, ale vcelku málo. Pokud útočíte již silnějšími burstery, je vhodné se postavit mezi více z nich, rozdělit si útok na portál na více částí. V případě bursterů na vysokých úrovních se útok nejčastěji provádí postavením hráče doprostřed portálu a útočením na všechny rezonátory najednou, dosah i síla útoku jsou zde už více než dostatečné :].

2015-01-21_utok02

 

Je dobré si také uvědomit, že odpálený burster poškodí více či méně všechnu nepřátelské rezonátory v dosahu (ale resonátorům vlastní strany trochu nelogicky neublíží!), útok probíhá na všechny strany z místa odpálení. To znamená tedy i rezonátory sousedního portálu, pokud jsou portály blízko sebe. Takže při útoku burstery s vysokou úrovní je často výhodnější se postavit mezi dva či více portálů, pokud jsou „v dosahu“, místo toho, aby útočící hráč stál na středu jednoho z nich .. Což ale hlavně na začátku hraní Ingress nepřichází moc v úvahu, zde je nejlepší strategie opravdu útočit vždy přímo na konkrétní rezonátor a stát přímo nad ním.
A také, jak rychle zjistíte, jako útočník budete zasažení ze všech portálů, u kterých bude zasažený alespoň jeden rezonátor. A to v případě portálů na vyšší úrovni, osazených obrannými módy, může být hodně citelné ..
Pokud je energie rezonátoru téměř na nule, používejte raději slabší burstery z inventáře a ty nejsilnější si raději ušetřete na další útok.

Vše tedy záleží na energii rezonátorů, kterými je portál osazený. Je dobré vědět, že portály každý den samovolně svojí energii ztrácí. Proto si před útokem promyslete, zda má smysl útočit na zcela nabitý portál, nebo pokud tento portál není protihráči denně dobíjený, raději počkat den či více dní, až bude energie portálu znatelně nižší (každý den ubývá portálu 15% energie). Pokud jsou tedy rezonátory nabité jen z poloviny, můžete ušetřit i vy polovinu bursterů potřebných na úspěšný útok.
Co je také důležité, je pozice rezonátorů vůči portálu. Pokud je portál osazený rezonátory těsně u středu, bude se dobívat několikanásobně snadněji, než pokud jsou rezonátory umístěné kolem portálu v maximální možné vzdálenosti (díky tomu, že síla útoku rapidně klesá se vzdáleností, v tomto případě útočíte přímo na všechny rezonátory).

A nejen energie v rezonátorech je tou, která vás pouze zajímá .. Je dobré vědět, že odpálením bursteru pravděpodobně přijdete díky obraně portálu i o svojí XM, „portál vás kousne“. Tato obrana je závislá na síle útoku a úrovni portálu, svoji roli zde hrají také osazené módy. Nestane se tak vždy při odpálení, ale ve většině případů ano. Dle nových pravidel vás také bude něco stát i odpálení bursteru .. Ve výsledku tedy může neúspěch útoku záviset nejen na počtu bursterů v inventáři, ale často i to, že vám dojde vaše vlastní energie. A bez ní už prostě nezaútočíte .. Toto naštěstí řeší dobíjení energie z ‚kostek‘, Power cubes. Bohužel je nutné přerušit útok, což dává soupeři čas, aby zareagoval. Nepříjemné, ale bez vlastní XM si v Ingress obecně moc nezahrajete :]. Takže důležité pravidlo: (hlavně na nižších úrovních) začít útok zásadně s plně nabitou vlastní XM!
A je dobré myslet také na to, že po případném úspěšném zničení nepřátelského portálu budete potřebovat i nějakou tu energii na osazení vlastními rezonátory.

Pasivní obrana portálu spočívá v ubírání XM útočníkovi a je také závislá na tom, zda jsou v portálu osazené štíty či módy a portál je propojený linky s ostatními portály.

A v neposlední řadě vás může potkat i ‚drobná nepříjemnost‘ v tom, když některý z protihráčů vám bude buď přímo na místě (naštěstí se dá málokdy přehlédnout), nebo vzdáleně pomocí klíče od portálu rezonátory dobíjet .. V případě silného útoku vše většinou proběhne tak rychle, že na obranu není čas, ale pokud „pomalu ukousáváte“ portál a někdo si toho včas všimne, může vám značně znepříjemnit život ..

 

Útok v praxi

Jak už jsem naznačoval, před útokem zvažte své vlastní možnosti. Pokud nejste alespoň na čtvrté úrovni, nedoporučuji útočit na portály, které jsou propojené s jinými a osazené štíty, případně dalšími obrannými módy.

K dispozici máte zbraně dvojího typu: XMP burstery a Ultra Strikes (US). Používají se podobně, každý z nich má ale jiný specifický účel.
Burstery (přezdívané ‚buřty‘) slouží hlavně k vybíjení energie nepřátelských rezonátorů. US jsou naopak vhodnější k odstranění módů z portálu. Ovšem stejně jako burstery dříve nebo později módy při útoku zničí, tak i US vybíjejí energii rezonátorů v dosahu.

Před útokem si zjistěte informace o portálu, stačí na něj v radaru kliknout a otevře se detailní karta s informacemi. Je dobré zjistit, jaké rezonátory jsou v portálu osazené, na jaké světové straně a také, jaké jsou v portálu osazené módy.
Pokud budete útočit burstery na nižší úrovni, jak už bylo popsané, snažte se polohou postavit přímo nad ně, nebuďte na středu portálu (tedy pokud není portál osazený ‚na krátko‘, pak je to samozřejmě vhodnější).
Co se týče osazených obranných módů, je vždy z hlediska ‚spotřeby‘ vlastních bursterů vhodné je zničit pomocí US. Platí zde jednoduché pravidlo, při odpalovaní US buďte co nejblíže středu portálu. US mají podle úrovně určitý dosah svého útoku, ale odpálením ze středu portálu si zajistíte nejvyšší šanci, že mód zničíte.

Každý mód má ve svých vlastnostech hodnotu, která určuje, jak složité bude tento mód z portálu odstranit a tím jej zničit. Jmenuje se Stickness a čím je vyšší, tím je šance na odstranění nižší. Zajímá nás to hlavně u štítů, podrobnosti najdete v popisu štítů.

Další obranné módy, které nám při útoku zcela jistě znepříjemní život, jsou Force AMP a Turret. Při útoku budou hráči ubírat daleko rychleji XM energii. Takže i tyto módy je dobré nejprve z portálů odstranit, opět nejlépe pomocí US.
Nezapomínejte na to, že pokud je v dosahu útoku portálů více, každý z nich se bude při výstřelu bránit, takže úbytek XM energie útočníka může být opravdu velký. Doporučuji tedy nejdříve ‚odstranit‘ alespoň většinu FA a T z portálů, než začnete střílet burstery.

Ultra Strikes jsou vzácné (rare) předměty, budete jich mít spíše nedostatek. Používejte je tedy s rozmyslem, moje doporučení je po každém výstřelu zkontrolovat, zda je již mód/módy z portálu odstraněné, nebo zda je vhodné vystřelit další. Často bývá také výhodnější jeden slabší štít či mód v portálu neničit pomocí US, odstraníte jej později při útoku burstery (tzv. „hrubou silou“).

Před útokem nás bude zajímat i takzvaná hodnota Mitigation (zmírnění útoku). Tato hodnota určuje, o kolik procent se zeslabí útok při výstřelu. Portál osazený jen rezonátory, bez módů a nepropojený s jiným, má tuto hodnotu nulovou. To znamená, že útok bude probíhat plnou silou. Hodnotu Mitigation výrazně zvyšují osazené štíty a je také zvyšována propojením (linky) s ostatními portály. Maximální hodnota je vždy +95, nikdy vyšší. V tomto případě bude útok zbraněmi oslabený o 95%, ve výsledku téměř zanedbatelný.
Štíty zvyšují Mitigation podle typu. Common štít například o +30, AXA štít už o +70. Hodnoty Mitigation štítů a linků se sčítají, vždy ale do hodnoty max. +95.
Linky (propojení) dvou a více portálů také zvyšují hodnotu Mitigation. O kolik si můžete prohlédnout v této tabulce. Linky při útoku bohužel zůstávají až do doby, dokud jsou v portálu alespoň tři rezonátory, takže tato obrana je vcelku účinná.
Proto jak vidíte, je vhodné před útokem burstery odstranit z portálu hlavně štíty a obranné módy, za pomoci US. Při hodnotě Mitigation +95 spotřebujete (teoreticky) až 20x více střeliva ..

Pokud jste již použili US, nebo je nemáte k dispozici, případně nechcete použít, je na čase hlavní útok! A to pomocí bursterů. Jak je použít už bude záležet na situaci a strategii. Podívejte se do následující tabulky s hodnotami:

Úroveň bursteruDosah bursteruPoškození rezonátoruKritický zásah rezonátoruPotřebná XM k odpálení
142 m150 XM300 XM50 XM
246 m300 XM600 XM100 XM
356 m500 XM1000 XM150 XM
472 m900 XM1800 XM200 XM
590 m1200 XM2400 XM250 XM
6112 m1500 XM3000 XM300 XM
7136 m1800 XM3600 XM350 XM
8166 m2700 XM5400 XM400 XM

Rozdíly mezi jednotlivými úrovněmi bursterů jsou značné a používat můžete pouze maximální úroveň bursterů, jako je vaše herní. Na prvních třech úrovních hráče se téměř nevyplatí burstery střílet, jejich ničivá síla je slabá a dosah malý .. pokud přesto chcete útočit i na těchto úrovních, vždy stůjte při odpálení nad rezonátorem, který chcete zničit.
Pokud naopak můžete odpalovat i vysoké úrovně bursterů a máte jich k dispozici v inventáři dostatek, útočte ze středu portálu nebo mezi portály, které jsou blízko sebe.

Po odpálení bursteru uvidíte v procentech, kolik energie jste zasaženým rezonátorům odebrali. Pokud rezonátor ztratí všechnu XM energii, je zničený, což je hlavní účel útoku. V případě, že v portálu nezůstává žádný osazený rezonátor, máte vyhráno, objeví se červená animace na portálu, ten zšedne (stane se neutrálním) a je zničen. Gratuluji, můžete jej zabrat pro svoji stranu! :]

Při odpálení bursteru je i šance, že zničíte mód, který je v portálu osazený. Čím je jeho hodnota Stickness nižší a útok silnější, tím je šance vyšší. Při útoku uvidíte i pomocí animace na portálu, že byl mód zničený.

2015-01-21_utok03

 

Nezapomínejte, že při pasivní obraně portálu a zároveň při každém vystřelení přicházíte o vaši vlastní XM energii a je nutné si množství energie kontrolovat. Pokud klesne na minimum, budete muset ji doplnit, používejte Power Cubes, nebo XM energii v okolí portálu.

Při útoku vás může postihnout několik nepříjemností :] .. Mohou vám dojít potřebné burstery nebo US v inventáři (případně kostky na dobíjení energie), portál je na nepřístupném místě (případně není možné se nad některé osazené rezonátory fyzicky přemístit), některý protivník, který vlastní od portálu klíč, může na dálku dobíjet energii rezonátorů. Či ještě hůře, může být přímo fyzicky u portálu a (často skrytě) vám škodit, buď dobíjením energie, nebo ještě o něco hůře, osazováním zničených rezonátorů a módů :]. Plus se může například vybít baterie v mobilu, ale to už zabíháme do extrémů ..

Kolik bursterů a US máte v inventáři, to snadno zjistíte před útokem. S přibývajícími zkušenostmi najisto odhadnete vcelku dobře, zda je to množství dostatečné, nebo nemá útok moc smysl. Někdy také bývá vhodné nejdříve zničit slabší okolní portály, které jsou s portálem propojené, snížíte tak Mitigation a útok bude probíhat lépe.
Nepřístupné umístění portálu či rezonátorů moc před útokem ovlivnit nemůžete, takže předem počítejte s tím, že útočná síla zbraní klesá se zvyšující se vzdáleností od rezonátorů.
Vzdálené dobíjení energie rezonátorů je nepříjemné, uvidíte sami, zda protivník či protivníci zvládají dobíjet energii rychleji, než vy ničit a pokud ano (nebo máte málo zbraní), raději útok vzdejte. Oblíbené je také dobíjení pouze jednoho rezonátoru, pokud to při útoku zjistíte, přesuňte se a útočte přímo nad ním. No a pokud je protivník přímo u portálu a brání jej (a není úplné nemehlo), raději útok vzdejte (případně odložte na později), je to škoda střeliva ..

Při zničení portálu také zničíte všechny linky a pole na ostatní nepřátelské portály, což bývá často hlavní cíl útoku. Občas se stane, že pokud je portál propojený s dalšími, zůstávají po úspěšném útoku na zemi od těchto propojených portálů klíče. Není to pravidlem, záleží také na tom, zda se linky vytvářely ze zničeného portálu, nebo vedly k němu.

 

Použití viru

Existuje ještě jeden speciální útok na portál, který je velmi rychlý a efektivní :]. A to za pomocí viru, opačné barvy (frakce), než je portál, na který se útočí. Je to také jediná možnost, jak zaútočit na portál vlastní frakce.

Popis virů, jejich použití je popsané na tomto webu v části Inventář. Pomocí viru „přebarvíte“ portál včetně všech osazených módů a rezonátorů, což bývá často výhodné, obzvláště pokud by bylo velmi obtížné nepřátelský portál zničit zbraněmi. Při použití viru se také logicky zničí všechny linky a pole, které jsou na portál navázané.
S viry ale doporučuji velmi šetřit, jejich získání je velmi vzácné, jsou to výjimečné (very rare) předměty!

2015-01-21_utok04

 

V jednom případě je ale použití viru jako zbraně unikátní a to zničení vlastního portálu. Zní to nelogicky, ale například pokud je portál nevhodně osazený módy a rezonátory, případně jsou zde „překážející“ linky, je to (kromě postupného každodenního vybití energie rezonátorů) jediná cesta, jak situaci napravit. Portál vlastní frakce se „přebarví“ na nepřátelský a ten se pomocí zbraní následně zničí.

Pro „přebarvení“ portálu pomocí viru potřebujete určité množství XM energie, což je ochrana proti tomu, aby hráči na nízké úrovni nemohli použít virus na přebarvení portálu na vysoké úrovni. Výpočet je jednoduchý, úroveň portálu x 1000. Takže pokud hráč na páté úrovni (max. XM 7000) se bude snažit přebarvit portál na osmé úrovni, nepovede se mu to.

Důležité je také to, že pokud je použitý virus a portál změní frakci, je zde hodinová „ochranná lhůta“, kdy nelze portál znovu „přebarvit“ pomocí viru.

 

Zisk AP

Nepřátelské portály se neničí jen z důvodů zabrání pro svoji stranu nebo zničení linků a polí, ale také pro zisk „zkušenostních bodů“, AP. Platí zde velmi jednoduché pravidlo, množství AP, které získáváte, se rovná 0,6x násobku AP, které získal protivník za osazení nebo propojení. Takže pro příklad, za zničení rezonátoru získáte 75AP (125 x 0,6), za zničení linku 187AP (313 x 0,6).

Výjimku tvoří použití virů, zde ani za zničené linky a pole nezískáte žádné AP.

 

Závěrem

Možná jste po přečtení článku získali pocit, že útok je „něco složitého“, opak je ale pravdou :]. Po pár útocích uvidíte sami, že útočení je v podstatě zábava, jen je nutné se před útokem zamyslet, zda má smysl. Na nižších herních úrovních si ohlídejte, zda vůbec má smysl na „silný“ portál útočit, zda to nebude jen příliš velká ztráta zbraní. Také je dobré využít všech výhod, které máte, útočte chytře (využití US, dobrá pozice při útoku atp.).

Využívejte zvýšeného útoku jak bursterů, tak Ultra-Strikes. Při odpálení stačí pouze déle podržet tlačítko FIRE a váš útok může být až o 20% účinnější!

Není vůbec na škodu se domluvit se zkušenějším hráčem, aby vám na začátku pomohl, ať už s názorným vysvětlením a ukázáním útoku, nebo třeba tím, že silný portál oslabí a nechá vás jej „dodělat“. Nezapomínejte také na to, že Ingress je v tomto případě docela .. nevyvážený, pro postavení P8 (portálu na osmé úrovni) se musí sejít osm hráčů alespoň na osmé úrovni, kdežto shození takového portálu může zabrat jednomu protivníkovi jen pár desítek sekund ..

 


Diskuze k obsahu stránky: IngressMania Fórum