Slovníček pojmů

Protože Ingress je hra zatím nelokalizovaná (nepřeložená), máme o něco horší pozici v tom, že zkratky a názvy musíme kombinovat česky i anglicky, některé pojmy zůstávají raději nepřeložené v původní angličtině (nemá asi smysl je lokalizovat).

Takže v pojmech může občas vzniknout pěkný zmatek (například hack, hackování, hacknout, hacking), dokud někdo nevymyslí něco lepšího, budete se s tím muset prozatím smířit :] ..

 

Anomálie

Akce vyhlašovaná autory hry, hromadná herní akce mnoha hráčů.

 

AP (Action Points), zkušenostní body

Zkratka AP se bude při hře často používat. AP označuje počet bodů, které hráč získává při hře za určité úkony. Tyto body se u každého hráče sčítají a jejich množství určuje, na jaké úrovni se hráč nachází. Přehledná tabulka úrovní hráče vs. AP je zde.

 

COMM

Komunikační panel, je k dispozici jak v mobilní aplikaci (skeneru), tak v Ingress Intelu.

 

Common, Rare, Very Rare

Označení ‚vzácnosti‘ herních předmětů, které nemají stanovenou úroveň (level). V překladu běžný, vzácný, výjimečný.

 

Cool Down Period, časový interval pro vychladnutí portálu

Pokud hackujete portál, není možné jej hackovat opět okamžitě po úspěšném či neúspěšném pokusu. Je nutné počkat 5 minut a pak zkusit hack znova. Pokud se toto provede 4x po sobě, interval se prodlouží a je nutné čekat další cca 4 hodiny.
Výjimkou je portál osazený HeatSink módy, kde se interval mezi hacky zkracuje.

 

Decay, rozpad rezonátorů

Rezonátory ztrácí přirozeně 15% své kapacity za jeden den (24 hodin, čas se počítá od obsazení portálu). Pokud nejsou rezonátory v portálu hráči dobíjeny, energie rezonátorů se snižuje a pokud dosáhne nuly, rezonátory se rozpadnou a zmizí.

 

Deploy, umístění předmětů

Hráči mohou umísťovat předměty do portálu, rezonátory a módy. Podle těchto předmětů se pak určují vlastnosti portálu (energie, obrana, dosah ap.)

 

DEVICE Setting, nastavení zařízení

Poslední záložka v OPS panelu mobilní aplikace, je zde možnost nastavení hry, včetně vyžádání aktuálních dat.

 

Dobíjení, Rechare

Rezonátory, které jsou umístěné v portálech, je nutné pravidelně dobíjet. Pokud ztrácejí svojí energii, jsou oslabené a méně odolné proti útoku. Pokud ztratí celkově energii, nenávratně se rozpadnou. Proto je nutné rezonátory dobíjet. Buď pomocí RECHARGE kartě s podrobnostmi o portálu – pokud je portál s rezonátory v dosahu radaru, nebo vzdáleně pomocí portálových klíčů. Energie pro dobití se čerpá z hráčovy XM.

 

Enlightened, Osvícení, „žabičky“ :]

Jedna ze dvou herních skupin, frakcí. Pomáhají Tvůrcům. Osvícení věří, že Tvůrci přinášejí pokrok, který pomůže ve výsledku k rozvoji lidstva.

 

Frakce (Faction), herní strana

Hra Ingress má dvě strany, které spolu zápasí, Osvícené a Odpor. Každá strana se snaží nasbírat co nejvíce MU (Mind Units).

 

Force AMP

Defensivní mód (herní předmět), používá se pro znásobení pasivní obrany portálů

 

Hacking, hackování, „hek“

Mechanizmus, kterým lze získat herní předměty z portálu.

 

INTEL, Intel Map

Možnost zobrazení hry v prohlížeči počítače. Kromě použití COMMu a zadávání bonusových kódů slouží pouze k zobrazení, případně plánování linků, ne vlastní hře. Nemá nic společného se známým výrobcem hardware ..

 

Inventář

Prostor každého hráče, ve kterém si uschovává herní předměty. Po verifikaci účtu může obsahovat až 2000 předmětů

 

Jarvis Virus / ADA Refactor

Herní pžedměty, které umožňují kompletní změnu frakce („přebarveni“) portálu. Jsou sehnatelné velmi vzácně.

 

Link, propojení portálů

Propojení mezi dvěma portály, oba portály musí být plně osazené rezonátory, je zapotřebí portálový klíč od cílového portálu.

 

Link AMP

Mód používaný buď pro násobení maximální délky linku, případně jako „blokovací mód“ před použitím virů

 

Media

Herní předmět s informacemi o hře, používá se například při luštění bonusových kódů, většina hráčů média ihned recykluje.

 

MISSIONS, herní mise

Seznam tras s úkoly pro hráče. Nejbližší mise ve svém okolí najdete v mobilní aplikaci.

 

MOD, mód, modifikátor

Předmět určený pro osazení do portálu, většinou vylepšující vlastnosti portálu.

 

MU, Mind Units

Nepřekládá se, jedná se o hlavní cíl ve hře, nashromáždit co nejvíce obyvatel na mapě, pokrytých polem vlastní strany. Přehled množství bodů MU je zobrazený jak v Intelu, tak v aplikaci (OPS > Intel), tak se vypisuje i COMMu. Počet MU za každou frakci se sčítá celosvětově.

 

Multi-hack, MH

Mód určený pro osazení do portálů, podle své vzácnosti zvyšuje počet možných hacků portálu před vyhořením.

 

NIANTIC Project

Tajný experiment v CERNu, který odstartoval celý Ingress. Původním účelem bylo studium neprobádaných energetických anomálií. Objev vedl k objevu tajemné hmoty a Tvůrců.

 

OPS

Operační panel v mobilní aplikaci, Scanneru. Záložky ITEMS (inventář), INTEL (informace o frakcích), MISSION (výcvik), RECRUIT (pozánky pro další hráče) a DEVICE (nastavení hry).

 

Passcode

Bonusový kód, složený z písmen a číslic, po zadání do skeneru nebo Intelu hráč může získat herní předměty nebo jiné bonusy.

 

Pole, kontolované pole (Control Field)

Pokud spojíte linky tři portály, vniká tím území kontrolované vaší stranou. Podle počtu obyvatel, které pole pokrývá, získáva vaše strana MU (Mind Units).

 

Portal, portál

Místo na mapě, na místech kde se nachází v reálném světě nějaká zajímavost, stavba, socha, pomník ap. Na těchto místech proniká do našeho světa tajemná XM energie. Úkolem hráču je tyto portály zabrat pro svji frakci a vzájemně je propojovat do energetických polí.

 

Portal Key, portálový klíč

Jeden ze předmětů hry, důležitý pro vytváření linků a vzdálené dobíjení rezonátorů portálů. Klíče se dají získat hackováním portálů. Pomocí klíče se můžete vzdáleně „podívat“ na portál.

 

Power Cube, kostka

Herní předmět, zásobník XM energie, kterou může hráč kdykoliv použít k doplnění své energie. Po použití zaniká.

 

Předměty (Items)

Ve hře se nacházejí a používají herní předměty. Rezonátory, XMP burstery, módy, Media, klíče.. Přehled předmětů vlastněných hráčem je možné zobrazit hráčově inventáři.

 

Radar

Kruh ve skeneru, okolo aktuální pozice hráče. Hráč může operovat s objekty a předměty, které jsou v dosahu radaru.

 

Resistance, hnutí Odporu

Jedna ze dvou frakcí. Brání Zemi před vlivem Tvůrců. Členové odporu jsou přesvědčeni o tom, že vliv Tvůrců vede ke zničení lidstva.

 

Rezonátor, resonator

Vysokoenergetický akcelerátor, určený pro ovládání XM energie, vytvářené hlavně okolo portálů. Umístěním prvního rezonátoru do neobsazeného portálu zabíráte tento portál pro svojí stranu.

 

Shield, štít

Jeden z módů ve hře, herní předmět, po umístění do portálu zvyšuje obranu rezonátorů v portálu.

 

Skener, Scanner

Klíčová technologie pro váš telefon nebo tablet (prozatím pouze s Androidem). Skener zvládá detekci portálů a XM energie. V praxi mobilní aplikace, sloužící pro ovládání hry.

 

Target, Cíl

Akce ve hře, která pomáhá navádět hráče k portálu. Ukazuje směr a vzdálenost. OPS > TARGET > vybrat portál.

 

Tvůrci, Shapers

Kódové označení pro transdimenzionální inteligenci, která se snaží proniknout na Zem skrz portály. V současně o Tvůrcích víme málo. Obě skupiny (frakce) hráčů pohlížejí na jednání Tvůrců zcela opačně :].

 

Turret

Ofensivní mód, po umístění do portálu násobí obranu portálu

 

Ultra Strike, US

Útočný herní předmět, spolu s XMP burstery se používá pří útoku na rezonátory a módy.

 

Upgrade

Upgrade je možnost výměny rezonátorů v portálu za rezonátory vyšších úrovní. Zvyšuje schopnosti portálu, upgrade je ohodnocený AP body.

 

Úroveň hráče (level)

Úroveň hráče je daná počtem jeho AP. Je v zájmu hráče mít co nejvyšší úroveň, už jen proto, že maximální úroveň předmětů, které může ve hře používat, je daná právě úrovní hráče.

 

Úroveň (level) portálu

Úroveň portálu se stanovuje podle počtu rezonátorů, kterými je portál osazený. Podle těchto portálů se také určuje celkové množství energie portálu a dosah portálu v případě propojení s jiným. Tabulka s hodnotami zde. Dle úrovně portálu se portály zobrazují také jinak barevně (odstín vnitřní části portálu, čím světlejší, tím vyšší úroveň) v Intelu.

 

Úroveň (level) předmětu

Čím má předmět vyšší úroveň, tím má lepší použití a vlastnosti. U rezonátorů je tím dané množství energie a dosah při spojování portálů, u XMP bursterů dosah útoku a ničivá síla. Hráč může používat pouze předměty na stejné úrovni, jakou má jako hráč (nebo předměty s nižší úrovní). Úroveň předmětů lze také poznat dle barvy předmětu.

 

XM, eXotic Matter

Tajemná hmota, tripolární energie, vyskytující se hlavně v okolí portálů. Zjistitelná pomocí skeneru. Tato energie je potřebná témeř na vše, čeho se hra týká. Dobíjení rezonátorů, hackování portálů ap. Pokud hráči klesne energie na minimum, zablokuje se skener, není možné téměř nic provádět. Hráč sbírá na mapě energii automaticky, pokud se XM nachází v dosahu jeho radaru.

 

XMP, burster

Zbraň založená na uvolňování nepolární energie. Útočí v rozsahu 360° kolem místa odpalu. Podle úrovně XMP bursteru se určuje síla a dosah útoku.


Diskuze k obsahu stránky: IngressMania Fórum