Inventář

Ve hře se můžete setkat s těmito typy předmětů (klikněte na podrobnosti):

2014-12-21_ResL8_100

2014-12-21_BurstL8_100

2014-12-21_shield_VR_100

2014-12-21_linkAmp_100

2014-12-21_HS_VR_100

 

 

 

2014-12-21_multihack_VR_100

2014-12-21_forceapm_1002014-12-21_turret_1002014-12-21_portalkey_1002014-12-21_JARVIS_100

 

 

 

2014-12-21_ADA_100

2014-12-21_USL8_100

2014-12-21_PowerC_L8_100

2014-12-21_capsule_100

2014-12-21_media_100

 

 

 

 

 

Herní inventář

Ve hře Ingress je možné používat vcelku dost herních předmětů (items), každý z nich má svůj účel a případně úroveň (level, označovaný jako Lx). Základním pravidlem je, že hráč může používat předměty (itemy) pouze té úrovně, jako je jeho vlastní. Předměty, které nemají úroveň, např. módy, rozlišujeme se podle vzácnosti, může používat hráč jakékoliv úrovně.

Některé předměty může hráč používat v neomezeném množství (pokud je má k dispozici), například burstery při útoku, některé u jednoho portálu pouze omezeně (pouze omezený počet vyšších rezonátorů  v portálu, pouze dva módy v portálu ap.). Téměř každé použití předmětů (itemů) vyžaduje určité množství XM (energie) hráče, pokud hráč tuto energii nemá, není možné předmět použít. A některé předměty jsou například omezené při použití časovým intervalem (viry na jednom portálu s minimálním hodinovým intervalem).

Předměty můžete získat více způsoby. Nejčastější je hackováním portálů. Dále můžete získat herní předměty například při povýšení úrovně hráče, sebráním položených předmětů ze země nebo získáním z bonusových kódů.

Inventář hráče je omezený na 2.000 předmětů. Pokud máte inventář plný, není možné získávat další předměty. Do limitu inventáře se započítávají i předměty v kapslích. Pokud máte omezený inventář na 100 předmětů (na začátku hraní), je nutné váš herní účet ověřit (verification pomocí mobilní aplikace), abyste získali limit 2.000 itemů.
Výjimečně můžete mít v inventáři i více než 2000 předmětů, stává se to ve chvíli, kdy máte inventář již téměř plný a z hacku portálu získáte větší množství předmětů.

Předměty si můžete předávat i mezi hráči. Buď je nutné je pokládat na zem (drop), nebo využít kapsle (capsule) a tu pak s maximálně 100 předměty pokládat na zem. Druhý hráč si předměty sebere (Acquire), pokud je v dosahu předmětu. Položené předměty samovolně nenávratně zmizí za 12-24 hodin od položení, položený předmět může sebrat jakýkoliv hráč v dosahu, pokud má místo v inventáři.


Diskuze k obsahu stránky a všem předmětům: IngressMania Fórum